Генератор вихрових процесів репресійної дії на колектор нафтової свердловини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисертація присвячена розробці конструкції, обґрунтуванню основних параметрів та дослідженню функціонування генератора вихрових процесів з генерацією гармонічних коливань репресійної дії на колектор нафтової свердловини. В дисертації проведено аналіз існуючих методів впливу на нафтову свердловину з метою підвищення видобутку вуглеводнів та обґрунтовано актуальність застосування вихрового генератора з мінімальною кількістю рухомих деталей. Проведені розрахунки з використанням програмної оболонки Mathcad дозволили встановити основні параметри генератора та визначити залежності параметрів коливань клапана гармонізатора від подачі робочої рідини. Проведено аналіз отриманих даних. Розроблено стартап-проєкт для реалізації генератора вихрових процесів, в якому проведено економічний аналіз існуючих рішень та наведено список переваг запропонованого технічного рішення.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Зарудний, А. Б. Генератор вихрових процесів репресійної дії на колектор нафтової свердловини : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Зарудний Артем Богданович. – Київ, 2023. – 96 с.

DOI