Фізичні основи механіки: методичні рекомендації до розв’язування задач для студентів заочної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-10-01

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

механіка, розв’язування задач

Бібліографічний опис

Фізичні основи механіки: методичні рекомендації до розв’язування задач для студентів заочної форми навчання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізації «Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій», «Комп'ютерні системи та мережі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. С. Климук, Н. О. Якуніна, О. Г. Данилевич. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,497 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 46 с. – Назва з екрана.

DOI