Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу каталітичного окиснення діоксиду сульфуру у виробництві сульфатної кислоти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

комп’ютерне моделювання, контроль та регулювання, автоматизація, обчислювальний модуль, математична модель, ChemCAD, діоксид сірки, триоксид сульфуру, каталітичне окиснення, computer modeling, control and regulation, automation, computer module, mathematical model, dioxide, sulfur trioxide, catalytic oxidation, компьютерное моделирование, контроль и регулирование, автоматизация, вычислительный модуль, математическая модель, диоксид серы, триоксид серы, каталитическое окисление

Бібліографічний опис

Соботович, Я. В. Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу каталітичного окиснення діоксиду сульфуру у виробництві сульфатної кислоти : дипломний проект ... бакалавра : 6.050202(151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Соботович Ярослав Володимирович. – Київ, 2019. – 83 с.

DOI