Socio-communicative approach to studying of the educational literature

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ

Анотація

Опис

Ключові слова

соціокомунікативний підхід, навчальна література, автор, редактор, читач, видавнича справа, інформаційне суспільство, socio-communicative approach, the educational literature, author, editor, reader, publishing, information society

Бібліографічний опис

Fiialka, S. B. Socio-communicative approach to studying of the educational literature / S. B. Fiialka // Обрії друкарства : науковий журнал. – 2019. – №1 (7). – С. 217-227. – Бібліогр.: 10 назв.