Студія з виготовлення електронних навчальних додатків з пошуком ефективних мультимедійних інструментів закріплення знань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація присвячена проектуванню студія з виготовлення електронних навчальних додатків з пошуком ефективних мультимедійних інструментів закріплення знань. Для вирішення поставленого завдання у роботі визначено ефективні мультимедійні інструменти закріплення знань у електронних навчальних виданнях за допомогою проведеного аналітичного огляду фахової літератури. Проведено патентний пошук та проаналізовано отримані результати. Розроблено тестові файли та методики проведення експерименту, проведено дослідження та проаналізовано отримані результати за допомогою діаграм. Визначено найефективніший мультимедійний інструмент закріплення знань та змодельовано технологічний процес створення електронних навчальних додатків. Розроблено промислове завдання для студії з виготовлення електронних навчальних додатків. Проведено пошук відповідного програмного та апаратного забезпечення та обрано найоптимальніше за допомоги діаграм, визначено організаційну структуру студії та побудовано технологічний план студії з виготовлення ЕНД згідно проведених розрахунків. На основі розробленого технологічного плану побудовано 3D-модель студії з виготовлення електронних навчальних додатків. Запроектовано стартап-проект студії з виготовлення електронних навчальних додатків.

Опис

Ключові слова

електронні видання, мультимедіа, електронні навчальні додатки

Бібліографічний опис

Алексєєва, Є. А. Студія з виготовлення електронних навчальних додатків з пошуком ефективних мультимедійних інструментів закріплення знань / Алексєєва Єлизавета Андріївна : магістерська дис. : 186 Видавництво та поліграфія. – Київ, 2024. – 120 с.

DOI