Магістерські роботи (КР)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 35
 • ДокументВідкритий доступ
  Підприємство з виготовлення сувенірної продукції з дослідженням колірних характеристик відбитків на текстилі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Горін, Дмитро Андрійович; Палюх, Олександр Олександрович
  Завдання магістерської дисертації полягає у створенні проєкту підприємства з виготовлення сувенірної продукції з дослідженням колірних характеристик відбитків на текстилі. Для вирішення поставленого завдання у роботі було виконано: аналітичний огляд сучасного стану технологій; аналіз знайденої інформації; вивчення друкарського обладнання та матеріалів для цифрового друку на текстильних виробах; ознайомлення з методами та засобами контролю якості кольоровідтворення; формування актуальності дослідження; визначення об’єкту та предмету дослідження; розроблення тестових зразків; проведення дослідження друкарського зразку; вираження результатів дослідження; проєктування інженерно-технічного забезпечення виробництва; формування завдання на інженерно-технічне забезпечення виробництва; підрахунок техніко-економічних показників проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підприємство з випуску електронних видань зі спеціальними можливостями з дослідженням впливу технологій субтитрування на сприйняття відеоінформації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Буянова, Анастасія Андріївна; Майстренко, Юлія Юріївна
  Метою роботи було визначення чи підходить стандартна швидкість субтитрів для дітей та як впливають ефекти на сприйняття тексту. Важливим був аналіз того, чи достатньо часу на сприйняття тексту і відеоряду для людей з вадами слуху та чи різнитиметься сприйняття в залежності від віку опитуваних. Для дослідження використовувався метод анкетування. Оскільки анкети мали заповнювати діти, було обрано друкований варіант. Було проаналізовано попередні дослідження, при цьому виявлено, що є дослідження спрямовані на визначення швидкості субтитрів для дорослих, а дослідження NESTA і GCSEPod описує вплив субтитрів на покращення читання дітей, проте останнє не враховує швидкість читання для дітей з вадами слуху. Тому в даній магістерській досліджено ергономічність субтитрів для дітей. Виявлено, що стандратна швидкість у 12 символів на секунду занадто висока для дітей 11-12 років, а кращі відгуки були про субтитри з ефектом караоке. Внаслідок аналізу данних запроєктовано технологічний процес субтитрування для впровадженння на підприємстві з виготовлення навчальних мультимедійних видань з спеціальними можливостями. Процес було автоматизовано для більшої ефективності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Студія з виготовлення електронних навчальних додатків з пошуком ефективних мультимедійних інструментів закріплення знань
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Алексєєва, Єлизавета Андріївна; Розум, Тетяна Володимирівна
  Магістерська дисертація присвячена проектуванню студія з виготовлення електронних навчальних додатків з пошуком ефективних мультимедійних інструментів закріплення знань. Для вирішення поставленого завдання у роботі визначено ефективні мультимедійні інструменти закріплення знань у електронних навчальних виданнях за допомогою проведеного аналітичного огляду фахової літератури. Проведено патентний пошук та проаналізовано отримані результати. Розроблено тестові файли та методики проведення експерименту, проведено дослідження та проаналізовано отримані результати за допомогою діаграм. Визначено найефективніший мультимедійний інструмент закріплення знань та змодельовано технологічний процес створення електронних навчальних додатків. Розроблено промислове завдання для студії з виготовлення електронних навчальних додатків. Проведено пошук відповідного програмного та апаратного забезпечення та обрано найоптимальніше за допомоги діаграм, визначено організаційну структуру студії та побудовано технологічний план студії з виготовлення ЕНД згідно проведених розрахунків. На основі розробленого технологічного плану побудовано 3D-модель студії з виготовлення електронних навчальних додатків. Запроектовано стартап-проект студії з виготовлення електронних навчальних додатків.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підприємство з виготовлення друкованої продукції на вимогу з дослідженням екологічних аспектів технологій додаткового оздоблення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Коломієць, Анастасія Олександрівна; Розум, Тетяна Володимирівна
  Магістерська дисертація полягає у проєктуванні підприємство з виготовлення друкованої продукції на вимогу. Для проєктування підприємства складено розгорнуте промислове завдання і запроєктовано комплексний технологічний процес виготовлення друкованої продукції, з вибором необхідного обладнання та матеріалів. Метою МД є дослідження екологічних аспектів додаткового оздоблення друкованої продукції. Для виконання поставленої мети було проведено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку друкованої продукції з оздобленням, досліджено сучасні види сучасних технологій оздоблення, обладнання та матеріали для оздоблювальних процесів, а також системи очищення повітря та стічних вод поліграфічного підприємства та чинники, що впливають на безпечність друкованої продукції з оздобленням. Проведено необхідні технологічні та економічні розрахунки та розроблено креслення виробничих приміщень підприємства. Розроблено старт-ап проєкт підприємства з виготовлення друкованої продукції.
 • ДокументВідкритий доступ
  Видавництво електронних інклюзивних посібників з оцінюванням доступності інформації в пошукових системах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Овдієнко, Єкатерина Юріївна; Розум, Тетяна Володимирівна
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню видавництва, що спеціалізуватиметься на створенні електронних видань для людей з інвалідністю різного ступеня та тяжкості. Для детального розгляду було проведено оцінку доступності інформації в пошукових системах, для якого було виконано аналіз сучасного стану технологій інклюзивних видань, здійснено розподіл патентів за роками, предметами пошуку та країнами, розроблено методику проведення експерименту оцінювання пошукових сервісів респондентами з обмеженими можливостями, за результатами оцінювання було побудовано діаграми, здійснено оцінку та вибір пріоритетних параметрів для створення пошукового сервісу, обрано програмне та апаратне забезпечення, розроблено ескізне креслення генерального плану та його 3D-модель. На основі визначеної необхідності у дослідженні, було запроєктовано створення видавництва електронних інклюзивних посібників з визначенням усіх виробничо-технічних характеристик. Отримані в результаті цього висновки та прийняті рішення стали основою для розроблення старт-ап проєкту, що визначив проєктування виробництва як конкурентоспроможне.
 • ДокументВідкритий доступ
  Видавництво спеціалізованої літератури з оцінюванням сприйняття анімованих персонажів дітьми з розладом аутистичного спектру
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Бондар, Софія Андріївна; Розум, Тетяна Володимирівна
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню видавництва спеціалізованої літератури з оцінюванням сприйняття анімованих персонажів дітьми з розладом аутистичного спектру. Під час виконання дисертації було розроблено класифікацію розладів аутистичного спектру, класифікацію електронних мультимедійних продуктів, а також класифікацію електронних мультимедійних продуктів відповідно до групи розладу аутистичного спектру. Визначено чинники, що впливають на сприйняття анімацій дітьми з розладом аутистичного спектру та на основі цього побудовано причинно-наслідкову діаграму. На основі патентного пошуку було визначено тенденції розвитку спеціалізованих електронних видань. Було проведено дослідження сприйняття анімованих персонажів дітьми з розладом аутистичного спектру. Проаналізувавши результати було надано рекомендації щодо розроблення електронних мультимедійних видань для дітей з розладом аутистичного спектру. Розроблено технологічний процес створення електронних видань для з вибором програмно-апаратного забезпечення. Розроблено блок-схему виробничого процесу та визначено технічні характеристики мультимедійних видань. Сформовано організаційну структуру виробництва та розроблено структурну схему комп’ютеризованої видавничої системи із необхідною кількістю робочих станцій. Побудовано план, ескізні моделі та 3D моделі видавництва. Розроблено старт-ап проєкт видавництва спеціалізованої літератури для дітей з розладом аутистичного спектру, де описано ідею проєкту, проведено технологічний аудит ідеї, розроблено ринкову стратегію проєкту та маркетингову програму.
 • ДокументВідкритий доступ
  Редакція наукового журналу з експериментальним дослідженням створення електронної версії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Ратушна, Анжела Анатоліївна; Віцюк, Юлія Юріївна
  Метою проведення даного дослідження є отримання готового алгоритму створення електронної версії для наукових періодичних видань з пошуком та встановленням головних факторів впливу на даний процес. Завдання буде провести експериментальне дослідження способів представлення сайтів наукових видань на основі опрацьованого відповідного теоретичного матеріалу з аналізом факторів впливу на відвідуваність сайтів різних версії та з метою визначення переваг та недоліків стосовно представлення вже існуючих наукових журналів; провести патентний пошук стосовно процесів створення електронних наукових журналів та веб-сайтів за двома версіями представлення: ПК та мобільна версія; здійснити аналіз користувацької взаємодії відповідно до досліджуваних версії: кількість відвідування сайту, тривалість перебування, кількість переходів між сторінками, адаптивність та зручність інтерфейсу; визначити та систематизувати основні фактори, що впливають на відвідуваність різних версій журналу; представити результати у вигляді графіків, причинно-наслідкової діаграми тощо.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мультимедійне видавництво з дослідженням впливу візуалізації персонажів на сприйняття видання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Горбачова, Катерина Сергіївна; Хохлова, Розалія Анатоліївна
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню нового підприємства з детальним розробленням мультимедійного видавництва, яке б відповідало сучасному рівню розвитку виробництва та проєктуванню ефективного технологічного процесу виготовлення мультимедійних сюжетних видань з визначенням впливу якості візуалізації персонажів на сприйняття користувачами видання. У ході роботи розроблено класифікацію текстових квестів, розроблено причинно-наслідкову діаграму факторів впливу на текстових квестів, визначено сучасні тенденції розвитку даного напряму. Грунтуючись на патентному пошуку визначено напрями розвитку у сфері мультимедійних сюжетних видань, візуалізації персонажів. Результатом дослідження стало підтвердження гіпотези щодо взаємозв’язку між візуалізацією персонажа та користувацьким досвідом та визначення основних факторів впливу на якість персонажної візуалізації.. Побудовано технологічну блок-схему виробничого процесу випуску мультимедійних сюжетних видань. Розроблено промислове завдання, в якому вказані основні технічні характеристики видання, на основі розгорнутого промислового завдання проведено розрахунки, обрано апаратно-технічне оснащення, визначено техніко-економічні показники проєкту, сформовано організаційну структуру, розроблено комп’ютеризовану систему з випуску текстових квестів з розрахунком необхідної кількості робочих станцій, побудовано плани мультимедійного видавництва та його 3D-модель. Створено старт-ап проєкт для реалізації мультимедійного видавництва, де в якому детально проаналізовано ринок, його основних гравців та загалом можливості для втілення проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Центр з вебдизайну з експериментальним дослідженням процесу підготовки контенту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Воробей, Віталій Олександрович; Зоренко, Ярослав Володимирович
  Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» та освітньої програми «Технології друкованих і електронних видань». – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Київ, 2020. У магістерській дисертації на тему «Центр з вебдизайну з експериментальним дослідженням процесу підготовки контенту» проведено дослідження із визначенням факторів впливу на технологічний процес підготовки контенту для вебресурсів, аналізом середовища використання контенту, встановленням взаємозв'язку режимів підготовки та параметрів контенту, визначено їхній вплив на якість створених вебсторінок. У ході роботи над дисертацією було створено систематизації технологій підготовки контенту для вебресурсів, видів контенту та методів вимірювання рівня підготовки контенту для вебсторінок. Розроблено причинно-наслідкову діаграму для якісного контенту. На основі патентного пошуку визначено тенденції у сфері процесів створення та підготовки контенту. Побудовано технологічну блок-схему виробничого процесу створення вебресурсів, розроблено організаційну структуру виробництва. На основі промислового завдання було здійснено технологічні розрахунки, розроблено комп’ютеризовану видавничу систему із необхідною кількістю робочих станцій та побудовано плани центру вебдизайну та його 3Д-модель. Розроблено й старт-ап проєкт центру з вебдизайну, де описано ідею проєкту та проаналізовано ринкові можливості запуску старт-ап проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дизайн-студія з виготовлення анімаційного контенту з дослідженням рекламної ефективності роликів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Куліш, Анастасія Олексіївна; Віцюк, Юлія Юріївна
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню студії з виготовлення анімаційного контенту з дослідженням рекламної ефективності роликів. Протягом виконання дисертації було розроблено класифікацію технологій анімації. Було визначено чинники, що впливають на якість створення проморолику та на основі цього побудовано причинно-наслідкову діаграму. На основі патентного пошуку було визначено тенденції розвитку технологій анімації та програмного і апаратного забезпечення для виготовлення анімаційного контенту. Було проведено дослідження щодо впливу вибору технології виготовлення анімації на рекламну ефективність проморолику. Проаналізувавши результати було розроблено рекомендації стосовно вибору технології створення анімаційного проморолику. Було запроєктовано технологічний процес створення анімаційного проморолику з вибором програмно-апаратного забезпечення. Розроблено блок-схему виробничого процесу та визначено технічні характеристики промороликів. Було сформовано організаційну структуру та розроблено комп’ютеризовану видавничу систему із необхідною кількістю робочих станцій та побудовано план, ескізні моделі та 3D моделі дизайн-студій з виготовлення анімаційних промо-роликів. Розроблено старт-ап проєкт студії з виготовлення промороликів, де описано ідею проєкту, проведено технологічний аудит цієї ідеї, розроблено ринкову стратегію проєкту та маркетингової програми.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вебстудія з дослідженням процесу розробки дизайну
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Колісецька, Анастасія Віленівна; Скиба, Василь Миколайович
  Магістерська дисертація присвячена проєктованню вебстудії з дослідженням процесу розробки дизайну. Протягом виконання дисертації було проведено аналіз підходів при розробці цифрових продуктів. Було визначено чинники, що впливають на якість створення вебсайтів та на основі цього побудовано причинно-наслідкову діаграму. На основі патентного пошуку було визначено тенденції розвитку технологій та методів проєктування дизайну вебсайтів. Було проведено дослідження щодо визначення тенденцій та методів проєктування інтерфейсів з визначенням впливу головних параметрів на якість вебсайту. Проаналізувавши результати було розроблено рекомендації стосовно доцільності використання різних методів при проєктування дизайну для вебсайтів різного виду. Було запроєктовано технологічний процес проєктування дизайну вебсайтів з вибором програмно-апаратного забезпечення. Розроблено блок-схему виробничого процесу та визначено технічні характеристики мультимедійних продуктів. Було сформовано організаційну структуру та розроблено комп’ютеризовану видавничу систему із необхідною кількістю робочих станцій та побудовано план, ескізні моделі та 3D моделі студії з виготовлення мультимедійних продуктів. Розроблено старт-ап проєкт вебстудії з виготовлення вебсайтів різного типу, де описано ідею проєкту, проведено технологічний аудит цієї ідеї, розроблено ринкову стратегію проєкту та маркетингової програми.
 • ДокументВідкритий доступ
  Студія зі створення інтерактивних медіа з дослідженням процесів створення AR-елементів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Клименко, Юлія Михайлівна; Золотухіна, Катерина Ігорівна
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню студії зі створення інтерактивних медіа з дослідженням процесів створення AR-елементів. Для вирішення поставленого завдання у роботі було виконано аналітичний огляд літературних джерел, документів та патентів, встановлено пріоритетні напрямки розвитку досліджуваної тематики, визначено влив застосування AR- масок на поширення електронних медіа. Обрано методи та засоби проведення дослідження, розроблено тестові зразки та протестовано їх на цільовій аудиторії, визначено яким чином їх застосування підвищує попит на електронні медіа. Спроєктовано сучасне підприємство, що займається створенням електронних медіа та концепцій їх поширення серед аудиторії. Створено та розраховано промислове завдання, визначено його техніко-економічні показники, розроблено стартап-проєкт.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вебстудія з дослідженням процесу конструювання шаблонів для адаптивних веб-сайтів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Петруша, Костянтин Вікторович; Зоренко, Ярослав Володимирович
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню нового підприємства з детальним розробленням студії конструювання шаблонів веб-сайтів, яка б мала сучасний рівень розвитку виробництва та проєктуванню ефективного технологічного процесу створення адаптивних веб-сайтів із визначенням впливу параметрів на їх якість. У ході роботи над дисертацією було створено систематизацію адаптивних блоків по категоріям, розроблено причинно-наслідкову діаграму факторів впливу на якість адаптації, проаналізовано сучасні тенденції конструювання шаблонів веб-сайтів. На основі патентного пошуку визначено тенденції у сфері пошуку технологій адаптації інтерфейсів, адаптивних шаблонів, параметрів оцінки адаптації та створення веб-сайтів. Згідно до результатів дослідження були визначені загальні рекомендації щодо використання адаптивних блоків на сторінці та визначення впливу параметрів адаптації на якість. Побудовано технологічну блок-схему виробничого процесу створення адаптивних веб- сайтів. На основі промислового завдання було визначено технічні характеристики видання, здійснено технологічні розрахунки, обрано відповідне програмне та апаратне забезпечення, визначено ТЕП проєкту, сформовано організаційну структуру, розроблено комп’ютеризовану видавничу систему із необхідною кількістю робочих станцій та побудовано плани центру вебдизайну та його 3Д-модель. Розроблено й старт-ап проєкт веб-студії із конструювання шаблонів адаптивних веб-сайтів, де описано ідею проєкту та проаналізовно ринкові можливості запуску старт-ап проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Студія розробки мобільних додатків з дослідженням процесу проєктування UX/UI дизайну
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Дарико, Владислав Геннадійович; Скиба, Василь Миколайович
  У магістерській дисертації проведено аналіз сучасної спеціалізованої літератури, нормативної документації, патентів, а також проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку технології, програмних продуктів і апаратно-технічного забезпечення для розробки мобільних додатків. Визначено чинники, що впливають на якість проєктування UX/UI дизайну. Проведено дослідження та на їх основі змоделювано найбільш ефективний технологічний процес та програмне забезпечення. За проведеним моделюванням технологічного процесу запроєктовано сучасну студію розробки мобільних додатків, що оснащена необхідним обладнанням, а також відповідає нормам проєктування виробничих приміщень з відповідним інженерно-технічним забезпеченням та ефективною інфраструктурою. Виконана магістерська дисертація та її зміст повністю відповідає поставленому завданню на магістерську дисертацію, відображає сучасний стан розвитку технології та відповідає вимогам фахової підготовки за спеціальністю «Видавництво та поліграфія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Видавництво мультимедійних видань з експериментальним дослідженням створення gif-анімації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Кислова, Катерина Андріївна; Золотухіна, Катерина Ігорівна
  Магістерська дисертація присвячена проектуванню видавництва, що займатиметься розробкою мультимедійних видань, створенням та тестуванням gif-анімації. Було проаналізовно український ринок мультммедійних видань, проведено патентиний пошук за даною тематикою для підтвердження акутальності обраної теми. На основі патентного пошуку було зроблено висновки щодо актуальності теми та її розвитку за останні 10 років. За евристичним методом було обрано оптимальну технологію для створення gif- анімації. На основі причинно-наслідкової діаграми було визначено фактори, які впливають на якість gif-анімації. Розроблено тести на визначення швидкості відтворення gif-анімації на різних пристроях та у різних браузерах. В межах магістерської дисертації було запроектовано видавництво мультимедійних видань. Ідея стартап проєкту: онлайн-сервіс створення gif- анімації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підприємство з виготовлення картонного паковання з дослідженням його деформаційних характеристик
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Метліна, Катерина Сергіївна; Золотухіна, Катерина Ігорівна
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню підприємства, що займатиметься розробкою картонного паковання. У ній було досліджено особливості картонного паковання, його виготовлення. Розроблено класифікацію паперових стаканчиків. Окрім цього було досліджено тенденції в сфері картонного паковання за останні 10 років. В ході роботи над дисертацією було досліджено технології виготовлення картонного паковання, визначено раціональну. Виконано аналіз та надано рекомендації за результатами досліджень. Було запроектовано сучасне друкарсько-обробне виробництво та розроблено його технологічний план приміщень з визначенням інженерно- технічного забезпечення виробництва; проведено відповідні технологічні розрахунки. Виконана магістерська дисертація та її зміст відповідають темі та показують сучасний стан видавничо-поліграфічного виробництва.
 • ДокументВідкритий доступ
  Студія 3D моделювання з дослідженням параметрів візуалізації об’єктів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Черненко, Юлія Радиславівна; Хохлова, Розалія Анатоліївна
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню нового підприємства з детальним розробленням студії 3D моделювання, яке б відповідало сучасному рівню розвитку виробництва та проєктуванню ефективного технологічного процесу створення 3D моделей з дослідженням параметрів візуалізації об’єктів. У ході роботи систематизовано фактори впливу на якість процесу створення 3D моделей, визначено сучасні тенденції розвитку даного напряму та виведено ієрархічну модель пріоритетності критеріїв впливу на процес продуктивності апаратного забезпечення під час рендеру. Ґрунтуючись на результатах патентного пошуку визначено напрями розвитку у сфері 3D моделювання, параметрів візуалізації об’єктів. Результатом дослідження стало визначення параметрів якості процесу створення 3D моделі, етапу ренедеру, зокрема, та виведено алгоритм налаштування параметрів візуалізації об’єктів, зберігаючи співвідношення швидкість і якість. Побудовано технологічну блок-схему виробничого процесу випуску сюжетних мультимедійних видань. Розроблено промислове завдання, в якому вказані основні технічні характеристики продукту, на основі розгорнутого промислового завдання проведено розрахунки, обрано апаратно-технічне оснащення, визначено техніко-економічні показники проєкту, сформовано організаційну структуру, розроблено комп’ютеризовану систему створення 3D моделей з розрахунком необхідної кількості робочих станцій, побудовано плани поверхів студії та його 3D-модель. Створено старт-ап проєкт для реалізації студії 3D моделювання, в якому детально проаналізовано ринок, його основних гравців та загалом можливості для втілення проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрова агенція з дослідженням методів розробки веб-сайтів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Ткаченко, Євгеній Миколайович; Зоренко, Ярослав Володимирович
  Магістерська дисертація включає в собі проєктування підприємства, що займається розробкою веб-сайтів з дослідженням технологій розробки сайтів, та проєктуванню ефективного і раціонального технологічного процесу розробки. В процесі аналітичного огляду літератури було визначено види технологій розробки сайтів, види систем керування вмістом та поділено їх за категоріями. Розроблено причино-наслідкову діаграму факторів які впливають на час та якість розробки типових сайтів. Проведено патентний пошук за обраною тематикою на основі якого визначено тенденції розвиту технологій розробки та тестування сайтів. Проведено дослідження з відповідними експериментами за результатами яких було надано рекомендації, щодо оптимізації процесу розробки типових сайтів використовуючи системи управління вмістом. Запроєктовано ефективний технологічний процес розробки типових сайтів використовуючи CMS з вибором апаратного та програмного забезпечення, на основі якого побудовано блок-схему технологічний процесів та визначено основні технічні характеристики продукції. Розроблено схему КС, організаційну структуру, промислове завдання, основі характеристики підприємства, зокрема: техніко-економічні показники, кількість робочих станцій та працівників. Побудовано генеральний план, план дільниці та 3D-модель агенції. Розроблено старт-ап проєкт цифрової агенції з розробки сайтів, в якому детально описано ідею, проведено аналізи ринкових та маркетингових ринків з наведенням можливостей запуску старт-ап проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Cтудія зі створення мультимедійних продуктів з дослідженням впливу характеристик об'єктів на продуктивність ігор
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Сушко, Денис Ростиславович; Золотухіна, Катерина Ігорівна
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню підприємства з виготовлення мультимедійних продуктів з дослідженням впливу характеристик об'єктів на продуктивність ігор. Для вирішення поставленого завдання у роботі було виконано: аналіз науково-технічної літератури стосовно оптимізації і впливу характеристик 3D- контенту на мультимедійний продукт. Також проведено експериментальне дослідження залежності продуктивності сцени від кількості полігонів та розміру текстурних карт 3D-моделі. Запропоновано методику дослідження впливу параметрів об’єкту на 3D-сцену. Запроєктовано студію з виготовлення мультимедійних продуктів, яка включає в себе окремі технологічні рішення, що враховували висновки з отриманих результатів дослідження. Розроблено старт-ап проєкт, що відображав би характерні риси проєкту студії та лінійки мультимедійної продукції, яку вона виробляє.
 • ДокументВідкритий доступ
  Студія з виробництва мобільних додатків з дослідженням процесу тестування функціональності
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Лисенко, Ольга Андріївна; Зоренко, Ярослав Володимирович
  Магістерська дисертація присвячена проєктуванню нового підприємства з детальним розробленням студії з виробництва мобільних додатків, яка б мала сучасний рівень розвитку виробництва та проєктуванню ефективного технологічного процесу створення мобільних додатків. У ході роботи над дисертацією було створено мобільні додатки, розроблено причинно-наслідкову діаграму факторів впливу на мобільні додатки, проаналізовано сучасні тенденції створення та розробки мобільних додатків. На основі патентного пошуку визначено тенденції у сфері створення мобільних додатків. Згідно до результатів дослідження були визначені загальні рекомендації щодо створення мобільних додатків. Побудовано технологічну блок-схему виробничого процесу створення мобільних додатків. На основі промислового завдання було визначено технічні характеристики видання, здійснено технологічні розрахунки, обрано відповідне програмне та апаратне забезпечення, визначено ТЕП проєкту, сформовано організаційну структуру, розроблено комп’ютеризовану видавничу систему із необхідною кількістю робочих станцій та побудовано плани студії з виробництва мобільних додатків та її 3Д-модель. Розроблено старт-ап проєкт студії з виробництва мобільних додатків, де описано ідею проєкту та проаналізовано ринкові можливості запуску старт-ап проєкту.