Моделювання алгоритмів оптимального управління лікування вірусного гепатиту С

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Вірусний гепатит C є серйозною хворобою, яка становить значну глобальну загрозу для здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі понад 70 мільйонів людей живуть з вірусним гепатитом C, і без належного лікування може розвиватися цироз печінки та рак печінки, що часто призводить до смерті. Застосування моделювання та алгоритмів оптимального управління дозволяє врахувати багатошаровість проблеми та побудувати стратегії лікування, що максимізують клінічний ефект, знижують ризик розвитку ускладнень та оптимізують використання ресурсів. Такі алгоритми можуть бути використані для прийняття рішень з вибору оптимального протоколу лікування, тривалості терапії, розрахунку доз лікарських засобів та підтримки прийняття рішень щодо індивідуалізованого лікування. Мета і завдання дослідження. Основною метою є підвищення ефективності та індивідуалізація лікування вірусного гепатиту С з метою досягнення оптимальних результатів в контексті медичних, економічних та соціальних обставин. Предмет дослідження. Оптимальне управління лікуванням вірусного гепатиту C, включаючи в себе вивчення динаміки захворювання, взаємодію з антивірусними препаратами та визначення оптимальних стратегій лікування для різних груп пацієнтів.

Опис

Ключові слова

вірусний гепатит C, математичні моделі в медицині, монотерапія, управління лікуванням HCV, hepatitis C virus, mathematical models in medicine, monotherapy, HCV treatment management

Бібліографічний опис

Кучинський, В. В. Моделювання алгоритмів оптимального управління лікування вірусного гепатиту С : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Кучинський Володимир Віталійович. – Київ, 2024. – 103 с.

DOI