Організація науково-інноваційної діяльності: конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Організація науково-інноваційної діяльності: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для я здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Подолян, В. С. Антонюк, М. В. Філіппова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 105 с. – Назва з екрана.

DOI