Визначення границі текучості високопористих матеріалів із регулярною структурою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

метод скінченних елементів, наноструктурні матеріали, високопористі матеріали, структура інверсного опалу, пластичність, границя текучості, finite element method, nanostructured materials, highly porous materials, structure of inverse opal, plasticity, yield strength

Бібліографічний опис

Коробко, П. О. Визначення границі текучості високопористих матеріалів із регулярною структурою : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Коробко Павло Олександрович. – Київ, 2020. – 72 с.

DOI