Магістерські роботи (ТВЛА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • ДокументВідкритий доступ
  Збільшення пропрацювання структури металу пластичною деформацією при гарячому зворотному видавлюванні з роздачею
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Шульга, Костянтин Михайлович; Калюжний, Володимир Леонідович
  Метою роботи є дослідження впливу конструктивних і технологічних параметрів на процес гарячого зворотного видавлювання з роздачею. В дисертаційній роботі проведено аналіз сучасного стану досліджень по гарячому пластичному деформуванню виробів зворотним видавлюванням, виявити їх переваги та недоліки та встановити напрямки удосконалення процесу. За допомогою методу скінченних елементів проведений розрахунковий аналіз процесів гарячого зворотного видавлювання з роздачою круглих порожнистих напівфабрикатів із заготовок циліндричної і квадратної форми під подальше витягування з потоншенням. Виконано розрахунковий аналіз по впливу величини швидкості деформування на процес гарячого зворотного видавлювання з роздачою круглих порожнистих напівфабрикатів із заготовок циліндричної і квадратної форми під подальше витягування з потоншенням. Встановлений вплив коефіцієнта тертя на процес гарячого зворотного видавлювання з роздачою круглих порожнистих напівфабрикатів із заготовок циліндричної і квадратної форми під подальше витягування з потоншенням. Спроектовано штампове оснащення для гарячого зворотного видавлювання з роздачею круглих порожнистих напівфабрикатів із заготовок квадратного перерізу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка технології штампування і оснащення для виготовлення деталі «Обтічник»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Молод, Олександр Валерійович; Гараненко, Тетяна Романівна
  Темою даної магістерської дисертації є: Розробка технології штампування і оснащення для виготовлення деталі «Обтічник». У першому розділі був виконаний огляд літературних джерел, де були розглянуто призначення деталі «Обтічник» та основні типи даних деталей. У другому розділі, присвяченому моделюванню та технологічним розрахункам, було розглянуто моделювання заданої деталі методом кінчених елементів у комп’ютерній програмі Deform 2D. Були проведені основні технологічні розрахунки. Третій розділ помістив у собі основні розрахунки та дані для конструювання двох штампів: простої дії для другого переходу витягування циліндричного напівфабрикату та простої дії для другого переходу багатоопераційного витягування багатоступінчатого профілю. Було підібране відповідне пресове обладнання. Магістерська дисертація закінчується загальними висновками по роботі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія виготовлення деталі «Кришка обтюратора»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Слінько, Нікіта Олександрович; Орлюк, Михайло Володимирович
  У сучасних умовах виробництва велика увага зосереджується на процесах обробки металів тиском, які сприяють збільшенню продуктивності отримання деталей і підвищенню ефективності використання матеріалів. Таким чином, оптимізація технології виготовлення деталі "Кришка обтюратора" за допомогою штампувальних операцій є важливою і актуальною. Метою роботи є визначення розмірів заготовки та можливих варіантів штампування, вибір оптимальних схем процесу для виготовлення деталі «Кришка обтюратора», а також проектування відповідного штампового оснащення. Задачі в дисертаційній роботі: - аналітичний огляд науково – технічних публікацій про процеси штампування; - аналіз існуючих схем штампування та рекомендацій, пов’язаних з вибором оптимальних схем процесу; - на основі проведеного аналізу обрати оптимальну схему штампування; - провести моделювання процесу штампування в середовищі Deform 2D і 3D та проаналізувати особливості методу; - спроектувати відповідне штампове оснащення. Об’єкт дослідження – процес виготовлення деталі «Кришка обтюратора» методами об’ємного штампування. Предмет дослідження – особливості різних схем процесу штампування і вплив відповідної схеми на механічні властивості деталі і забезпечення необхідної точності виробу. Методи дослідження - для визначення найефективнішої схеми штампування, використовувалися основні принципи теорії обробки металів тиском та моделюванні процесу штампування за допомогою програмного комплексу Deform 2D і 3D. Практичне значення одержаних результатів – на основі проведених досліджень було визначено оптимальну схему для штампування деталі. Ця оптимальна схема була використана при розробці відповідного штампового обладнання. Особистий внесок здобувача: розглянуті основні методи отримання напівфабрикатів за допомогою холодного об'ємного штампування, вибрані оптимальні схеми штампування, виконане чисельне моделювання процесів об'ємного штампування, а також проведено аналіз отриманих результатів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка технології та оснащення для виготовлення деталі "Втулка"
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Іваниця, Василь Васильович; Злочевська, Наталія Костянтинівна
  Метою роботи є розробити технологію та штампове оснащення для отримання деталі «Втулка». В дисертаційній роботі проведено літературний огляд джерел. Коротко описані основні способи отримання деталей обробкою металів тиском. Проведено огляд сучасного стану теоретичних та експериментальних досліджень по виготовленню порожнистих виробів гарячим та холодним об’ємним штампуванням. Наведені переваги та недоліки процесів ХОШ та ГОШ. Проведений аналіз технологічності виробу «Втулка» із сталі 35 можливості його отримання методами ХОШ та ГОШ. Проведений розрахунковий аналіз за допомогою комп’ютерного моделювання формоутворення виробу «Втулка» із сталі 35 методами холодного об’ємного штампування та гарячого об’ємного штампування. На основі проведеного аналізу технологічності і комп’ютерного моделювання вибрати оптимальну технологію виготовлення деталі «Втулка». Було обрано гаряче зворотне видавлювання. Спроектовано штампове оснащення для реалізації прийнятої в результаті технології виготовлення деталі «Втулка». Ключові слова: технологічний процес, гаряче зворотне видавлювання, холодне зворотне видавлювання, метод скінченних елементів, зусилля видавлювання, напружено-деформований стан, штампове оснащення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка технологічного процесу та оснащення для виготовлення деталі «Корпус-перехідник»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Гончар, Андрій Миколайович; Бородій, Юрій Петрович
  Розроблено технологію отримання напівфабрикату для деталі «Корпус перехідник» для серійного виробництва. Використовуючи комп’ютерне моделювання проведено аналіз технології гарячого формоутворення та встановлено параметри технологічного процесу для отримання напівфабрикату. Розрахунковим шляхом, за допомогою програмного комплексу DEFORM 2D, встановлено температурний режим процесу, технологічне зусилля, напружено деформований стан здеформованого матеріалу, розподіл нормальних напружень на деформуючому інструменті. Результати проведених чисельних експериментів дозволяють врахувати конструкторські особливості штампового оснащення та підібрати необхідне технологічне обладнання для виготовлення напівфабрикату в умовах серійного виробництва на універсальному пресовому обладнанні.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології виготовлення деталей загального призначення методами листового штампування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Євстратенко, Денис Миколайович; Кліско, Андрій Валерійович
  Об’єктом дослідження є технологічні процеси листового штампування. Метою дипломного проекту є розробка оптимальних технологій виготовлення деталей-представників та проектування відповідного штампового оснащення. Отримані результати можуть використовуватись на практиці при виготовленні деталі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання деформуючого інструменту спеціального профілю для інтенсифікації процесів витягування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Готра, Мар’ян Владиславович; Калюжний, Володимир Леонідович
  Метою роботи є удосконалення технологій витягування та витягування з потоншенням вісесиметричних порожнистих виробів в напрямку підвищення точності форми і розмірів виробів шляхом використання деформуючого інструменту спеціального профілю. В дисертаційній роботі проведено аналіз сучасного стану досліджень по витягуванню вісесиметричних порожнистих виробів із листових заготовок, виявити їх переваги та недоліки та встановити напрямки удосконалення технології витягування. За допомогою методу скінченних елементів проведений порівняльний розрахунковий аналіз витягування вісесиметричних виробів в традиційних радіальних матрицях та в радіальних матрицях із застосуванням деформуючого інструменту спеціального профілю. Виконано порівняльний розрахунковий аналіз витягування вісесиметричних виробів в традиційних конусних матрицях та в конусних матрицях спеціального профілю. Проведений аналіз методом скінченних елементів витягування з потоншенням з використанням пуансону спеціального профілю. Розроблено конструкцію штампового оснащення для витягування з потоншенням пуансоном спеціального профілю.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка процесу ізотермічного формоутворення тонкостінних деталей з титанових матеріалів
  (2022) Нестеренко, Дмитро Павлович; Тітов, Вячеслав Андрійович
  Метою роботи є розробка та обгрунтування процесу ізотермічного формоутворення моноколеса та раціональний вибір заготовки, що забезпечує мінімальні зусилля. В дисертаційній роботі проведено літературно-патентний огляд науково-технічних публікацій процесів ізотермічного формоутворення моноколіс, на основі чого сформульовані задачі досліджень. За допомогою методу скінченних елементів проведено моделювання гарячого ізотермічного формоутворення моноколіс із аксіальними тонкостінними елементами із титанового сплаву ВТ6 із різними швидкостями деформування і геометріями заготовки та проаналізовані отримані результати. За результатами проведеного конструкторсько-технологічного аналізу та розрахунку чисельними методами процесу ізотермічного штампування моноколіс із аксіальними тонкостінними елементами спроектовано штампове оснащення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз ефективності використання активних сил тертя при прямому та зворотньому видавлюванні порожнистих виробів
  (2022) Назарук, Тетяна Олександірвна; Сабол, Сергій Францович
  Об'єктом дослідження є процес холодного об’ємного прямого і зворотного видавлювання з використанням активних сил тертя. Предметом дослідження є технологічні та конструктивні параметри за якими відбувається процес холодного об’ємного прямого і зворотного видавлювання виробів, в штампах з активними силами тертя. Метою дипломного проекту є підвищення ефективності виготовлення порожнистих виробів в штампах на основі застосування технологічних схем видавлювання з активними силами тертя, що забезпечують зменшення питомого зусилля на деформуючому інструменті та підвищують стійкість. У магістерській дипломній роботі проведено моделювання процесів прямого і зворотного видавлювання порожнистих заготовок в штампах з активними силами тертя в програмному середовищі Deform 2D. Зображено графіки залежності зусилля від переміщення робочого інструменту (порівняно три випадки з різними швидкостями, три випадки з різним коефіцієнтом тертя), сформульовані висновки. Отримані результати можуть використовуватись на практиці при виготовленні деталей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація шляхом числового моделювання схеми деформації вісесиметричних порошкових заготовок при гарячому штампуванні деталей з центральним отвором
  (2022) Георгієв, Павло Геннадійович; Баглюк, Геннадій Анатолійович
  Метою цієї роботи є розробка технології та проектування оснащення для виготовлення деталі з центральним отвором з біметалевого композиту системи «(Fe–ФХ800)–(Fe–C)». У роботі на основі результатів моделювання процесів пресування напівфабрикатів та гарячого штампування пористих біметалевих заготовок і аналізу конструктивних особливостей пресформ та штампів сформульовані основні вимоги до конструкцій пресформ з рухомою матрицею та рухомою центральною вставкою. З урахуванням цих вимог розроблена серія нових конструкцій штампів з використанням активних сил тертя. Визначено фізико-механічні властивості (щільність, твердість, зносостійкість) штампованої заготовки з біметалевого композиту системи «(Fe– ФХ800)–(Fe–C)». Показано, що виготовлення біметалевого композиту системи «(Fe–ФХ800)–(Fe–C)» методами гарячого деформування дає змогу знизити температуру синтезу матеріалу на 150⁰С та при цьому отримати міцний перехідний прошарок що забезпечить необхідні технологічні властивості. Перевагою розроблених матеріалів для направляючих роликів є, також, знижена в порівнянні зі сталлю щільність матеріалу, що з урахуванням вкрай високих швидкостей обертання забезпечує зниження інерційних сил і, отже, більш низькі навантаження на підшипники, що, у свою чергу, збільшує їх стійкість, а також наявність низьколегованого корпусу що спрощує виготовлення кінцевого виробу з поковки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія виготовлення корпусу кришки
  (2022) Мельник, Володимир Володимирович; Орлюк, Михайло Володимирович
  Автором було проведено аналіз основних способів отримання заготовки; наведена послідовність гнуття деталі на листозгинальному пресі; змодельовані процеси гнуття в штампі з пласкою та фігурною матрицями; проведено порівняння отриманих результатів та вибір оптимального способу виготовлення деталі; спроектоване штампове оснащення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Процес отримання напівсферичного виробу інкрементним формуванням
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Сирота, Владислав Васильович; Лавріненков, Антон Дмитрович
  Метою роботи є дослідження та моделювання процесу інкремннтного штампування напівсферичної деталі за допомогою методу скінчених елементів (МСЕ), дослідження енергосилових параметрів процесу та напружено-деформованого стану матеріалу, а також проведення моделювання інкрементного штампування напівсферичної деталі в Abaqus. В дисертаційній роботі проведено аналіз сучасного стану досліджень по технології виготовлення деталей інкрементним формуванням, наведено їх переваги та недоліки, на основі чого сформульовані задачі досліджень. За допомогою методу скінченних елементів проведено моделювання штампування напівсферичної деталі класичним способом витягування в програмі DEFORM. Визначено силові режими деформування. Встановлений напружено-деформований стан викову в кінці деформування. Показано розподіл температур по об’єму здеформованих деталей та розподіл критерію руйнування. За допомогою методу скінченних елементів проведено моделювання отримання напівсферичної деталі методом інкрементного штампування в програмі Abaqus. Розроблене штампове оснащення для отримання напівсферичної деталі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Запобігання недопресовці в порошкових заготовках складної форми шляхом підбору схем руху та геометрії прес-інструменту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Пантилієнко, Ілля Миколайович; Кузьмов, Андрій Васильович
  Об'єктом дослідження є пресування та спікання втулки з виємкою з порошкових металів. Предметом дослідження є технологічні та конструктивні параметри за якими відбувається процес пресуання і спікання виробів з порошкових металів. Метою дипломного проекту є виправлення викривлення при спіканні порошкової заготовки методом зміни форми матриці та пуансону. У магістерській дипломній роботі проведено моделювання процесів пресування та спікання порошкових металів в програмному середовищі Deform 2D. Зображено графіки густини порошоку від ходу робочого інструменту, сформульовані висновки. Отримані результати можуть використовуватись на практиці при виготовленні деталей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка технології та конструкції кумулятивної воронки для гранатометного пострілу калібром 40 мм
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Михальчук, Дмитро Володимирович; Піманов, Валерій Володимирович
  Дана магістерська дисертація складається з 93 сторінок, в тексті зазначено 62 рисунки. В роботі було використано 48 найменувань бібліографічних посилань. Метою роботи є розробка технології та конструкції кумулятивної воронки для гранатометного пострілу калібром 40 мм з використанням процесів листового штампування. Предметом дослідження є технологічні, конструктивні та фізико механічні параметри процесів отримання конічних деталей за допомогою технологій з профільованими заготовками. Було розроблено технологічний процес отримання деталі «Конус мідний» (проведений аналіз технологічності деталі та можливість її виготовлення операціями листового штампування, підібрано операції листового штампування для отримання деталі, проведено розрахунок вихідної заготовки, встановлено кількість та остаточну послідовність операцій, розраховано технологічні зусилля обраних операцій). Було виконано чисельне моделювання, на основі методу скінчених елементів операцій роздача, обтиск та витягування деталі конічної форми (визначено НДС та встановлена залежність зусилля деформації від переміщення пуансона). Розроблено експериментальні схеми для відпрацювання операцій проведеного моделювання.
 • ДокументНевідомий
  Виготволення опорного катка БМ «Оплот» з необхідними механічними властивостями
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Брензей, Андрій Олегович; Горностай, Вадим Миколайович
 • ДокументНевідомий
  Підвищення стійкості деформуючого інструменту в процессах зворотного видавлювання порожнистих виробів із сталі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Головко, Оксана Сергіївна; Горностай, Вадим Миколайович
 • ДокументНевідомий
  Технологія виготовлення нарізів у трубчастій заготовці дорнуванням
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Дубиніна, Наталя Миколаївна; Орлюк, Михайло Володимирович
 • ДокументНевідомий
  Виготовлення порожнистих виробів холодним об’ємним штампуванням зворотним видавлюванням з роздачею
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Єфремов, Михайло Олексійович; Горностай, Вадим Миколайович
 • ДокументНевідомий
  Технологія локальної комплексної дії для виготовлення деталей з надтонким фланцем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Власенко, Дмитро Валерійович; Гожій, Сергій Петрович
 • ДокументНевідомий
  Технологія виготовлення гільзи боєприпасу автоматичного гранатомета
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Шупіченко, Анастасія Андріївна; Орлюк, Михайло Володимирович