Оцінка стану потенціалу та ефективності управління ним виробничим підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

потенціал підприємства, управління потенціалом, оцінка ефективності, внутрішній потенціал, потенціал зовнішнього середовища, потенціал взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем, potential of the enterprise, management capabilities, performance evaluation, internal potential, the potential of the environment, the potential of interaction of the company with the environment, потенциал предприятия, управление потенциалом, оценка эффективности, внутренний потенциал, потенциал внешней среды, потенциал взаимодействия предприятия с внешней средой

Бібліографічний опис

Зеленська М. О. Оцінка стану потенціалу та ефективності управління ним виробничим підприємством / Зеленська М. О., Гавриш Ю. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 256–261. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI