Обчислення похідних від передаточного опору по поверхневій провідності кінцевих елементів при розв’язанні зворотної задачі імпедансної томографії методом зон провідності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Рибіна, І. О.
Рибін, О. І.
Шарпан, О. Б.
Rybina, I. O.
Rybin, O. I.
Sharpan, O. B.
Рыбина, И. А.
Рыбин, А. И.
Шарпан, О. Б.

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

імпедансна томографія, метод «променів» та «зон» провідностей, похідні від передаточних опорів, зворотна задача, поверхнева та об’ємна провідності, electrical Impedance Tomography, zone and ray conductivity method, deriva-tives of transfer resistance, forward problem, surface and volume conductivities, импедансная томография, метод «лучей» и «зон» проводимости, производные передаточных сопротивлений, обратная задача, поверхностная и объемная проводимости

Бібліографічний опис

Рибіна, І. О. Обчислення похідних від передаточного опору по поверхневій провідності кінцевих елементів при розв’язанні зворотної задачі імпедансної томографії методом зон провідності / І. О. Рибіна, О. І. Рибін, О. Б. Шарпан // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2011. – № 44. – С. 16–28. – Бібліогр.: 31 назва.

DOI