Фізика: Лабораторний практикум для студентів підготовчих відділень з числа іноземних громадян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

лабораторний практикум, фізика, похибки вимірювань

Бібліографічний опис

Фізика: Лабораторний практикум для студентів підготовчих відділень з числа іноземних громадян [Електронний ресурс] : навчальний посібник для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. М. Цюпа, О. В. Матвійчук. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 85 с. – Назва з екрана.

DOI