Тепловий і напружено-деформований стан ротора високого тиску турбіни К-1000-60/3000 блока АЕС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

електроенергетична система, оптимізація, навантажувальні вузли, електроприймачі, режимно-відокремлені групи, зонні коефіцієнти, матриця обмежують констант, горизонтально-вертикальне маневрування, деформація добового графіка навантаження

Бібліографічний опис

Черноусенко, О. Ю. Тепловий і напружено-деформований стан ротора високого тиску турбіни К-1000-60/3000 блока АЕС / О. Ю. Черноусенко, Д. В. Риндюк, В. А. Пешко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2018. – № 3 (53). – С. 135–141. – Бібліогр.: 8 назв.