Процеси утворення мікрорельєфної поверхні та їх вплив на оптичні і фотоелектричні властивості напівпровідників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

мікрорельєф, анізотропне травлення, морфологія поверхні, microrelief, anisotropic etching, surface morphology

Бібліографічний опис

Самусь, О. С. Процеси утворення мікрорельєфної поверхні та їх вплив на оптичні і фотоелектричні властивості напівпровідників : магістерська дис. : 153 Мікро- та наносистемна техніка / Самусь Олександр Станіславович. – Київ, 2021. – 81 с.

DOI