Спеціальні розділи математики. Курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

алгоритмічно-програмні засоби вимірювання, автоматизація виробничих процесів, методи представлення результатів вимірювання, критерії математичної статистики, перетворення Лапласа, теорія ймовірностей, випадкові процеси, математична статистика

Бібліографічний опис

Куц, Ю. В. Спеціальні розділи математики. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 180 с. – Назва з екрана.

DOI