Оптимізація витрат по біржовим операціям з криптовалютою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Система включає в себе наступні компоненти: 1. Програмний модуль, що відповідає за основну бізнес-логіку додатку (виконання вичитки, сортування, вибірки). 2. Модуль, що відповідає за роботу з додатком в консолі. 3. Модуль, що відповідає за роботу з додатком через веб-інтерфейс (Swagger UI -Web API). 4. Допоміжний модуль для тестування програмного забезпечення на предмет правильності вичитки та обрахунків данних, що працює на технології xUnit та запускається через консоль середовища розробки Visual Studio. Всі модулі розроблені мовою програмування C# на базі фреймоворка .NET 7, Swagger UI використовується як інтегрований сервіс, тестувальна технологія xUnit підключена як бібліотека фреймворку .NET. Сучасний світ тісно пов’язаний із фінансовим ринком, а транзакції з валютами мають велике значення чи не для кожної людини, яка піклується про своє фінансове становище. В сфері біржових операцій з криптовалютою спостерігається зростання активності і залежності від інформаційних технологій та фінансових ринків. Розвиток ринку криптовалют став суттєвим фактором в світовій економіці, але супроводжується значними фінансовими ризиками. Аналіз та підбір найвигідніших операцій з криптовалютою можуть бути важливими інструментами для оптимізації біржових операцій, зниження ризиків і максимізації прибутків. Оптимізація витрат стає важливим аспектом для учасників ринку, багато з яких стикаються з необхідністю раціонального управління своїми портфелями та ризиками.

Опис

Наукова проблема полягає в необхідності розробки та оптимізації стратегій для ефективного управління витратами учасників ринку криптовалют під час біржових операцій. З урахуванням високої волатильності та специфічних характеристик криптовалютних ринків, існує актуальна потреба в розробці інструментів та стратегій, спрямованих на зниження ризиків та максимізацію прибутку.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Єременко, Н. М. Оптимізація витрат по біржовим операціям з криптовалютою : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Єременко Назарій Максимович. – Київ, 2023. – 80 с.

DOI