Інформаційна системиа для дистанційного моніторингу стану слуху

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Полягає у створенні інформаційної системи, яка забезпечить дистанційний моніторинг стану слуху пацієнта, та зворотній зв’язок на результати тестування зі сторони лікаря. Мета дослідження. Розвиток методів діагностики стану слуху на основі тональної порогової аудіометрії за допомогою клієнт-серверної системи, що забезпечує дистанційний контакт пацієнта та лікаря. Актуальність теми. Полягає у створенні інформаційної системи, яка забезпечить дистанційний моніторинг стану слуху пацієнта, та зворотній зв’язок на результати тестування зі сторони лікаря. Мета дослідження. Розвиток методів діагностики стану слуху на основі тональної порогової аудіометрії за допомогою клієнт-серверної системи, що забезпечує дистанційний контакт пацієнта та лікаря.

Опис

Ключові слова

аудіограма, тональна порогова аудіометрія, персональна та популяційна норми слуху, дистанційний моніторинг стану слуху, клієнт-серверна архітектура, audiogram, tonal threshold audiometry, personal and population hearing standards, remote hearing condition monitoring, client-server architecture

Бібліографічний опис

Харченко, А. Р. Інформаційа система для дистанційного моніторингу стану слуху : магістерська дис. : 122 Комп’ютері науки / Харченко Анастасія Романівна. – Київ, 2024. – 109 с.

DOI