Вплив фізико-механічних властивостей абразивних матеріалів на процес шліфування високолегованих композитів для поліграфічних машин

Анотація

Опис

Ключові слова

властивості абразивних матеріалів, процес шліфування, нові високозносостійкі композити, тертя, параметри різання, parameters of the abrasive materials, process of the grinding, the new high-wear-resistance composite, friction, parameters cutting, свойства абразивных материалов, процесс шлифования, новые высокоизносостойкие композиты, трение, параметры резания

Бібліографічний опис

Вплив фізико-механічних властивостей абразивних матеріалів на процес шліфування високолегованих композитів для поліграфічних машин / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок [та інш.] // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 3(49). – С. 80–91 – Бібліогр.: 19 назв.

DOI