Використання ІТ-іструментів для оптимізації управління бізнес-процесами підприємств України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

управління, бізнес-процеси, оптимізація, ІТ-інструменти, management, business process, optіmіzаtіon, ІT tools, управление, бизнес-процессы, оптимизация, ИТ-инструменты

Бібліографічний опис

Чупріна М. О. Використання ІТ-іструментів для оптимізації управління бізнес-процесами підприємств України / Чупріна М. О., Шеховцова І. А. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2016. – № 13. – С. 324–329. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI