Підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод з видаленням іонів феруму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

стічні води, іони Феруму, ряска, біотехнологія, очищення, культивування, солодовий завод, картонно-паперова фабрика, біореактор, біомаса, собівартість, wastewater, iron ions, duckweed, biotechnology, treatment, cultivation, malt plant, paper mill, bioreactor, biomass, production cost

Бібліографічний опис

Коренчук, М. С. Підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод з видаленням іонів феруму : дис. … д-ра філософії : 162 – біотехнології та біоінженерія / Коренчук Микола Сергійович. – Київ, 2020. – 198 с.

DOI