Візуалізація результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська робота складається з вступу та п'яти розділів (“Постановка задачі візуалізації результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті”, “Аналіз існуючих програмних рішень візуалізації результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті”, “Опис програмної реалізації”, “Робота користувача з системою”, та “Розробка стартап-проєкту”), висновків до кожного з цих розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 21 джерело та 1 додаток. Загальний обсяг роботи 87 сторінок. Актуальність теми. З розвитком сучасних технологій та збільшенням обсягів споживання електроенергії важливо впроваджувати ефективні інструменти моніторингу. Враховуючи зростання енергоефективності та зобов'язання зменшення викидів, інноваційний підхід до візуалізації даних щодо споживання електроенергії на інтерактивній карті стає надзвичайно актуальним. Такий підхід не тільки сприяє оптимізації розподілу ресурсів, але й сприяє підвищенню свідомості громади про раціональне використання електроенергії та екологічні аспекти. Впровадження інтерактивних карт для моніторингу споживання електроенергії дозволить ефективніше управляти та контролювати енергетичні ресурси в міських районах, враховуючи індивідуальні потреби та особливості кожного регіону. Метою дослідження є розробка системи візуалізації результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті. Завдання дослідження: - провести аналіз існуючих систем моніторингу електроенергії; - розробити архітектуру системи; - реалізувати необхідний функціонал: інтерактивна мапа, інфографіки використання електроенергії, сторінки додаткової інформації про використання електроенергії тощо; - підготувати детальну документацію використання додатку; Обʼєкт дослідження є візуалізація результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті. Предметом дослідження є моделі та інформаційні технології, що використовуються для візуалізації результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті. Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було подано на X Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої Дню ракетно-космічної галузі України.

Опис

Ключові слова

Візуалізація, моніторинг, електроспоживання інтерактивна мапа, Visualization, monitoring, power consumption interactive map

Бібліографічний опис

Кондратюк, І. В. Візуалізація результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Кондратюк Ігор Віталійович. – Київ, 2023. – 87 с.

DOI