Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

пневматичний електромагнітний клапана, динамічні навантаження, руйнування від утоми, математична модель, демпфірування, експериментальні випробування, метал – металеві ущільнення, ресурс, пневматический электромагнитный клапан, динамические нагрузки, усталостные разрушения, математическая модель, демпфирование, экспериментальные испытания, металл – металлические уплотнения, ресурс, pneumatic electromagnetic valve, dynamic loads, fatigue destruction, mathematical model, damping, experimental tests, metal-metallic sealing, resource

Бібліографічний опис

Барилюк Є. І. Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана : дис. ... канд. техн. наук. : 05.02.02 – машинознавство / Євген Ігорович Барилюк. - Київ, 2016. - 217 с.

DOI