Students’ individual characteristics consideration in teaching English

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

perceptive modality, project-based learning, problem-based learning, multiple intelligences theory, educational methods, predominating perceptive channel, перцептивна модальність, проектно-орієнтоване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, теорія множинного інтелекту, методи навчання, домінуючий канал сприйняття інформації, перцептивная модальность, проектно-ориентированное обучение, проблемноориентированное обучение, теория множественного интеллекта, методы обучения, доминирующий канал восприятия информации

Бібліографічний опис

Doronkina N. E. Students’ individual characteristics consideration in teaching English / N. E. Doronkina, O. V. Ivasiuk // Advanced education : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 4. – С. 18–21. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI