Advanced education: збірник наукових праць

Постійне посилання на фонд

ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print) Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 2013
Тематика: психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Офіційний сайт: http://ae.fl.kpi.ua/

Переглянути

Підфонди, що знаходяться у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 10 з 10