Аналіз джерел струму на операційних підсилювачах, згідно вимог їх прецизійності в широкій смузі робочих частот для задач електроімпедансної томографії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

електрична імпедансна томографія, джерело струму, операційний підсилювач, транскондуктивний підсилювач, прецизійність, широка смуга частот, Electrical Impedance Tomography, current source, operational amplifiers, transconductance amplifier, precision, wide frequency band, электрическая импедансная томография, источник тока, операционный усилитель, транскондуктивный усилитель, прецизионность, широкая полоса частот

Бібліографічний опис

Рибін О. І. Аналіз джерел струму на операційних підсилювачах, згідно вимог їх прецизійності в широкій смузі робочих частот для задач електроімпедансної томографії / Рибін О. І., Мовчанюк А. В., Гайдаєнко Є. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2013. – № 54. – С. 24–32. - Бібліогр.: 12 назв.

DOI