Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

«Освіта України»

Анотація

Опис

Ключові слова

діаграми стану, силікатні матеріали

Бібліографічний опис

Племянніков, М. М. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів [Електронний ресурс] : підручник для студентів, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізацією «Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів» / М. М. Племянніков, Н. В. Жданюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,14 Мбайт). – Київ : «Освіта України», 2022. – 152 с.– Назва з екрана.

DOI