Хмарний сервіс симулювання інвестиційних рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 56 таблиць, 45 рисунків та 77 джерел – загалом 104 сторінки. Дипломний проєкт присвячений симулюванню процесів інвестування у навчальному середовищі. Мета ознайомлення та заохочення українців до інвестування власних коштів у цінні папери для отримання пасивного доходу, примноження власного капіталу та забезпечення гідної пенсії. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення для симулювання інвестиційного процесу на базі хмарної serverless архітектури. Предмет дослідження: процеси планування, аналізу, розробки, модифікації, тестування, розгортання, впровадження і підтримки програмного забезпечення для симулювання інвестиційних рішень з хмарною архітектурою. Розділ перший присвячений вивченню предметної області та поточного стану речей у ній, аналізу існуючих технічних рішень та пошуків відмінностей від аналогів, функціональних й не функціональних вимог, формулюванню основних варіантів використання та постановки задачі. У другому розділі описано архітектуру системи, взаємодію зі сторонніми системами, основні компоненти програмного забезпечення, спроектовано схему бази даних. Розділ третій присвячений опису процесів тестування функціоналу системи. У розділі четвертому розглянуто процеси розгортання та підтримки програмного забезпечення.

Опис

Ключові слова

Go, AWS, Lambda, API Gateway, PostgreSQL, Serverless, інвестування, симулятор, навчання, акції, investment, simulator, learning, stocks

Бібліографічний опис

Терентьєв, Г. В. Хмарний сервіс симулювання інвестиційних рішень : дипломний проєкт ... бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Терентьєв Гліб Васильович. - Київ, 2023. - 181 с.

DOI