Прикладні аспекти формування корпоративної культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

корпоративна культура, управління персоналом, напрями формування корпоративної культури, corporate culture, human resources, formation of corporate culture, корпоративная культура, управление персоналом, направления формирования корпоративной культуры

Бібліографічний опис

Чуприна М. А. Прикладні аспекти формування корпоративної культури / Чуприна М. А., Бутрик А. В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 206–213. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI