Процеси перенесення у суцільних середовищах. Рекомендації до виконання розрахункової роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У посібнику викладено теоретичні відомості щодо вибору насосу, описано методику визначення теплофізичних властивостей теплоносіїв, вибору діаметра трубопроводу, коефіцієнта тертя, коефіцієнтів місцевих опорів, сумарних витрат енергії, описано методику вибору насоса та граничної висоти всмоктування. Наведено алгоритм виконання розрахункової роботи. Описано вимоги до оформлення та здачі розрахункової роботи. Наведені індивідуальні завдання для розрахунків. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 133 Галузе машинобудування, буде також корисним для бакалаврів за спеціальностями 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія та 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Опис

Ключові слова

насос, гідравлічний, опір

Бібліографічний опис

Процеси перенесення у суцільних середовищах. Рекомендації до виконання розрахункової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра, за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / С. В. Гулієнко, А. Р. Степанюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 37 с. – Назва з екрана.

DOI