Процеси перенесення у суцільних середовищах. Рекомендації до виконання розрахункової роботи

dc.contributor.authorГулієнко, Сергій Валерійович
dc.contributor.authorСтепанюк, Андрій Романович
dc.date.accessioned2024-04-02T15:54:06Z
dc.date.available2024-04-02T15:54:06Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ посібнику викладено теоретичні відомості щодо вибору насосу, описано методику визначення теплофізичних властивостей теплоносіїв, вибору діаметра трубопроводу, коефіцієнта тертя, коефіцієнтів місцевих опорів, сумарних витрат енергії, описано методику вибору насоса та граничної висоти всмоктування. Наведено алгоритм виконання розрахункової роботи. Описано вимоги до оформлення та здачі розрахункової роботи. Наведені індивідуальні завдання для розрахунків. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 133 Галузе машинобудування, буде також корисним для бакалаврів за спеціальностями 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія та 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.
dc.description.abstractotherThe manual provides theoretical information on the selection of a pump, describes the method of determining the thermophysical properties of coolants, the selection of pipeline diameter, friction coefficient, coefficients of local resistance, total energy consumption, describes the method of selecting a pump and the maximum height of suction. The calculation algorithm is given. The requirements for the registration and submission of calculation work are described. Individual tasks for calculations are given. All the necessary reference data for performing calculations are given in the text of the manual. The study guide is intended for bachelor's degree holders in the specialty 133 Field of mechanical engineering, will also be useful for bachelors in the specialties 101 Ecology, 161 Chemical technologies and engineering and 174 Automation, computer-integrated technologies and robotics.
dc.format.extent37 c.
dc.identifier.citationПроцеси перенесення у суцільних середовищах. Рекомендації до виконання розрахункової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра, за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / С. В. Гулієнко, А. Р. Степанюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 37 с. – Назва з екрана.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/65933
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectнасос
dc.subjectгідравлічний
dc.subjectопір
dc.subject.udc66.026.4(075.8)(076)
dc.titleПроцеси перенесення у суцільних середовищах. Рекомендації до виконання розрахункової роботи
dc.typeLearning Object

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Protsesy_perenesennia_u_sutsilnykh_seredovyshchakh.pdf
Розмір:
1.14 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: