Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання ізопропілбензолу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

комп’ютерне моделювання, автоматизація, алкілування бензолу, ізопропілбензол, матеріальний баланс, трубчастий реактор, контроль та регулювання, computer modeling, automation, algeration of benzol, isopropylbenzol, material balance, tubercular reactor, modeling, control and regulation, компьютерное моделирование, автоматизация, алкилирование бензола, изопропилбензол, материальный баланс, трубчатый реактор, контроль и регулирование

Бібліографічний опис

Чабан, Д. І. Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу отримання ізопропілбензолу : дипломний проект ... бакалавра : 6.050202(151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Чабан Дмитро Ігорович. – Київ, 2019. – 77 с.

DOI