Адаптивний гідромолот для будівництва станції метрополітену за технологією «стіна в ґрунті»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-01

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисертація присвячена розробці конструкції, обґрунтуванню основних параметрів та дослідженню функціонування адаптивного гідромолота з пневмоакумулятором змінного об’єму, за показаннями датчика переміщення інструменту. В дисертації проведено аналіз існуючих методів будівництва станції метрополітену відкритим способом за технологією «стіна в ґрунті» з застосуванням адаптивного гідромолота, з пневмоакумулятором змінного об’єму в залежності від технологічних характеристик гірського масиву. Проведені розрахунки з використанням програмної оболонки Mathcad дозволили встановити основні параметри пневмоакумулятора та визначити залежності енергії зарядки від переміщення інструменту, яке контролюється програмованим логічним контролером. Проведено аналіз отриманих даних. Розроблено стартап-проєкт для реалізації гідромолота, в якому проведено економічний аналіз існуючих рішень та наведено список переваг запропонованого технічного рішення.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Дяченко, В. С. Адаптивний гідромолот для будівництва станції метрополітену за технологією «стіна в ґрунті» : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Дяченко В’ячеслав Сергійович. – Київ, 2023. – 81 с.

DOI