Вища математика. Кратні інтеграли. Теорія і практикум

Ескіз недоступний

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник розроблено відповідно до програми вивчення дисципліни «Вища математика». У навчальному посібнику наведені теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розв’язання основних типів задач із розділу вищої математики «Кратні інтеграли». Розглянуті питання практичного застосування кратних інтегралів під час розв’язування геометричних та фізичних задач. Запропоновано варіанти індивідуальних завдань для проведення контрольних і розрахунково-графічних робіт, а також тестові завдання. Посібник призначений для студентів технічних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

подвійні інтеграли, потрійні інтеграли

Бібліографічний опис

Вища математика. Кратні інтеграли. Теорія і практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; О. В. Суліма, Т. О. Рудик. – Електронні текстові дані (1 файл: 455.5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 45 с. – Назва з екрана.

DOI