Вебстудія з дослідженням процесу розробки дизайну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація присвячена проєктованню вебстудії з дослідженням процесу розробки дизайну. Протягом виконання дисертації було проведено аналіз підходів при розробці цифрових продуктів. Було визначено чинники, що впливають на якість створення вебсайтів та на основі цього побудовано причинно-наслідкову діаграму. На основі патентного пошуку було визначено тенденції розвитку технологій та методів проєктування дизайну вебсайтів. Було проведено дослідження щодо визначення тенденцій та методів проєктування інтерфейсів з визначенням впливу головних параметрів на якість вебсайту. Проаналізувавши результати було розроблено рекомендації стосовно доцільності використання різних методів при проєктування дизайну для вебсайтів різного виду. Було запроєктовано технологічний процес проєктування дизайну вебсайтів з вибором програмно-апаратного забезпечення. Розроблено блок-схему виробничого процесу та визначено технічні характеристики мультимедійних продуктів. Було сформовано організаційну структуру та розроблено комп’ютеризовану видавничу систему із необхідною кількістю робочих станцій та побудовано план, ескізні моделі та 3D моделі студії з виготовлення мультимедійних продуктів. Розроблено старт-ап проєкт вебстудії з виготовлення вебсайтів різного типу, де описано ідею проєкту, проведено технологічний аудит цієї ідеї, розроблено ринкову стратегію проєкту та маркетингової програми.

Опис

Ключові слова

вебстудія, вебдизайн, вебсайт, програмне забезпечення, технологічний процес, апаратне зебезпечення

Бібліографічний опис

Колісецька, А. В. Вебстудія з дослідженням процесу розробки дизайну : магістерська дис. : 186 Видавництво і поліграфія / Колісецька Анастасія Віленівна. – Київ, 2021. – 163 с.

DOI