Сегментація нейронних клітин на мікроскопічних зображеннях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація присвячена розробці програмного інструменту для автоматичної сегментації нейронних клітин на мікроскопічних зображеннях. Дослідження включає в себе збір та аналіз даних, вивчення існуючих методів сегментації, розробку унікального алгоритму та використання передових методів машинного навчання. Актуальність теми полягає в її важливості для медичних досліджень та вдосконалення методів діагностики нейрологічних захворювань.

Опис

Ключові слова

сегментація, нейронні клітини, машинне навчання, мікроскопічні зображення, U-Net, веб-інтерфейс, segmentation, neural cells, machine learning, microscopic images, UNet, web interface

Бібліографічний опис

Таранець, А. М. Сегментація нейронних клітин на мікроскопічних зображеннях : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Таранець Антон Миколайович. – Київ, 2023. – 85 с.

DOI