Лінія для виробництва стрічкових гумових заготовок з модернізацією екструдера

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Мета роботи полягає у розробці та створенні черв’яка екструдера для формування гумових заготовок. Одним з наявних недоліків базової конструкції екструдера є неможливість підвищити швидкість та якість виробництва через неякісну форму черв’яка. Для оновлення конструкції черв’яка проведено аналіз літературних джерел та патентів, що дозволило в свою чергу запропонувати 2 модифікації. Одна з них включає в себе вдосконалення штифтами для черв’яка. В роботі розглянуто основні принципи функціонування та будову черв’яка екструдера який використовується у технологічній лінії для виробництва гумових та стрічкових виробів. Проведений технічний аналіз параметрів та характеристик роботи екструдера та черв’яка, виконано параметричний розрахунок та розрахунки на міцність деталей та агрегатів за допомогою системи Ansys. Отримані результати підтверджують ефективність та доцільність модернізації черв’яка екструдера.

Опис

Ключові слова

гумові вироби, стрічкові вироби, екструдер, черв’як, rubber products, tape products, extruder, worm

Бібліографічний опис

Онищенко, Д. В. Лінія для виробництва стрічкових гумових заготовок з модернізацією екструдера : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Онищенко Дмитро Володимирович. – Київ, 2024. – 133 с.

DOI