Історія української культури

Ескіз недоступний

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

історія української культури, культурні процеси, українська культура, культурне життя

Бібліографічний опис

Історія української культури [Електронний ресурс] : навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад.: С. О. Костилєва, С. Ю. Боєва, А. І. Махінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 222 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 121 с. – Назва з екрана.

DOI