Навчально-методичні матеріали (КІ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • ДокументВідкритий доступ
  History of science and technology. Lecture notes
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Perga, Iurii; Makhno, Olga
  The textbook "History of Science and Technology" outlines the key aspects of the development of scientific knowledge and technological innovations from ancient times to the present. The material contains thematic sections that cover important milestones in the development of science and technology, attention is paid to the impact of scientific achievements on society and the state. The manual is proposed for bachelor's degree holders in the specialty 124 Systems Analysis and will also be useful for specialists in other technical fields.
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія науки і техніки. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Перга, Юрій; Махно, Ольга
  У навчальному посібнику «Історія науки і техніки» викладено ключові аспекти розвитку наукових знань та технологічних інновацій з давнини до сучасності. Матеріал містить тематичні розділи, які охоплюють важливі віхи у розвитку науки та техніки, приділено увагу впливу наукових здобутків на суспільство та державу. Посібник запропоновано для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 124 Системний аналіз і буде також корисним для фахівців інших технічних галузей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформаційно-комунікаційні технології в історичних дослідженнях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Бузань, Віталій Юрійович
  Вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в істори-чних дослідженнях» сприяє формуванню у здобувачів третього рівня вищої освіти цифрових компетентностей, які необхідні для повноцінного заняття науковою діяльності на сучасному етапі. Цей лекційний курс має на меті навчити здобувачів вищої освіти ефективно застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для проведення історичних досліджень. Розраховано на здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Історія» спеціальності 032 «Історія та археологія».
 • ДокументВідкритий доступ
  History of Science and Technology. Textbook for students of the Faculty of Applied Mathematics
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023-06) Choliy, Serhiy; Perga, Iurii
  Educational and methodological materials contain a summary of the lecture course “History of Science and Technology” and are designed to help students during preparation for seminar classes, independent work, and preparation for semester control. The publication describes the history of the development of world scientific thought, examines the history of the development of technology, presents the main stages of the development of engineering education.
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія української культури: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Костилєва, Світлана Олександрівна; Боєва, Світлана Юріївна; Махінько, Анна Іванівна
  Навчально-методичні матеріали з курсу «Історія української культури» містять розширений план лекцій, рекомендації щодо підготовки семінарських занять, фіксованих тематичних доповідей, виконання самостійної та індивідуальної роботи, рекомендована література. Розроблені з урахуванням специфіки викладання гуманітарних дисциплін у технічному навчальному закладі.
 • ДокументВідкритий доступ
  History of public administration of Ukraine. Lecture notes
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Perga, Iurii
  The study of public administration in Ukraine is an important educational discipline that is essential for the training of specialists in the field of governance, public policy, and administration. This lecture course aims to provide students with a comprehensive understanding of the historical development of public administration in Ukraine. Designed for bachelor's degree applicants, in the educational program “Administrative Management”, “Electronic Government” specialty 281 Public Management and Administration.
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія державного управління в Україні. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Перга, Юрій Миколайович
  Вивчення державного управління в Україні є важливою навчальною дисципліною, необхідною для підготовки фахівців у сфері управління, державної політики та адміністрування. Цей лекційний курс має на меті надати студентам всебічне розуміння історичного розвитку державного управління в Україні. Розраховано на здобувачів ступеню бакалавра за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» «Електронний урядування».
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія науки і техніки. Організація самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Лебедєв, І. К.; Ігнатова, Л. Р.
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія науки і техніки. Навчально-методичні матеріали для студентів факультету прикладної математики
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лебедєв, Ігор Касьянович; Ігнатова, Людмила Русланівна; Махінько, Анна Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Україна в контексті історичного розвитку Європи
  (Арт Економі, 2021) Боєва, Світлана Юріївна; Бузань, Віталій Юрійович; Кізлова, Антоніна Анатоліївна; Костилєва, Світлана Олександрівна; Лабур, Ольга Володимирівна; Левітас, Фелікс Львович; Лебедєв, Ігор Касьянович; Лихолат, Алла Олександрівна; Махінько, Анна Іванівна; Тарнавський, Ігор Станіславович; Шевчук, Тетяна Вікторівна; Чолій, Сергій Васильович
  У підручнику визначається місце України в європейському просторі. Історія України постає у соціально-економічному, політичному та культурному вимірах у контексті європейської традиції. Підкреслюється особливе значення системи знань про історичне минуле України та її культуру як стратегічного ресурсу в сучасному інформаційному суспільстві в умовах посилення глобалізації. Підручник призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей всіх форм навчання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія української культури: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Костилєва, Світлана Олександрівна; Боєва, Світлана Юріївна; Махінько, Анна Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія україни (соціально-політичні аспекти). Хрестоматія
  (НТУУ «КПІ», 2009) Костилєва, С. О.
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія української культури
  (НТУУ «КПІ», 2010) Ліхолат, Олександр Васильович; Дігтяр, Петро Андрійович; Боєва, Світлана Юріївна; Паламарчук, Ніна Іванівна; Кукса, Володимир Васильович; Ігнатова, Людмила Русланівна; Білявська, Ольга Степанівна; Гнатюк, Неля Федорівна; Лебедєв, Ігор Касьянович; Рамазанов, Шаміль Шахович; Лисенко, Станіслав Іванович; Шевчук, Тетяна Вікторівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія науки і техніки
  (НТУУ «КПІ», 2015) Дичка, Іван Андрійович; Костилєва, Світлана Олександрівна; Боєва, Світлана Юріївна; Ігнатова, Людмила Русланівна; Лебедєв, Ігор Касянович
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія України (соціально-політичні аспекти)
  (НТУУ «КПІ», 2014) Хитровська, Юлія Валентинівна; Білявська, Ольга Степанівна; Ігнатова, Людмила Русланівна; Кізлова, Антоніна Анатоліївна; Лебедєв, Ігор Касянович; Паламарчук, Ніна Іванівна; Рамазанов, Шаміль Шахович; Шевчук, Тетяна Вікторовна
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія української культури
  (НТУУ «КПІ», 2014) Костилєва, Світлана Олександрівна; Боєва, Світлана Юріївна; Махінько, Анна Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія науки і техніки
  (НТУУ «КПІ», 2014) Костилєва, Світлана Олександрівна; Дігтяр, Петро Андрійович; Кізлова, Антоніна Анатоліївна; Лисенко, Станіслав Іванович; Ховрич, Сергій Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Розвиток освітньої і наукової галузей України у ХХ – на початку ХХІ ст.
  (НТУУ «КПІ», 2011) Лихолат, Алла Олександрівна; Лихолат, Олександр Васильович
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія української культури: поліетнічний вимір
  (Політехніка, 2016) Костилєва, Світлана Олександрівна; Боєва, Світлана Юріївна; Махінько, Анна Іванівна; Романцова, Ніна Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  The Socio-Political Contemporary History of Ukraine
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2016) Choliy, Serhiy