Розробка технологічного процесу та оснащення для виготовлення деталі «Корпус-перехідник»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Розроблено технологію отримання напівфабрикату для деталі «Корпус перехідник» для серійного виробництва. Використовуючи комп’ютерне моделювання проведено аналіз технології гарячого формоутворення та встановлено параметри технологічного процесу для отримання напівфабрикату. Розрахунковим шляхом, за допомогою програмного комплексу DEFORM 2D, встановлено температурний режим процесу, технологічне зусилля, напружено деформований стан здеформованого матеріалу, розподіл нормальних напружень на деформуючому інструменті. Результати проведених чисельних експериментів дозволяють врахувати конструкторські особливості штампового оснащення та підібрати необхідне технологічне обладнання для виготовлення напівфабрикату в умовах серійного виробництва на універсальному пресовому обладнанні.

Опис

Ключові слова

гаряче формоутворення, пресове обладнання, температурний інтервал

Бібліографічний опис

Гончар, А. М. Розробка технологічного процесу та оснащення для виготовлення деталі «Корпус-перехідник» : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Гончар Андрій Миколайович. – Київ, 2024. – 59 с.

DOI