Піч обертова для виготовлення цементу сухим способом з модернізацією бандажу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Об'єктом дослідження в магістерській дисертації є обертова піч, яка використовується для виробництва цементу сухим способом. Робота спрямована на розробку та оцінку ефективності модернізації бандажу обертової печі з метою підвищення її продуктивності та енергоефективності. В роботі виконано патентно-літературний огляд та вибрано дві модернізації бандажу, які передбачають використання нових конструктивних елементів для покращення теплоізоляційних характеристики бандажу та підвищення його надійності. Додатковою перевагою модернізованого бандажу є зменшення теплових втрат, збільшення терміну служби та покращення якості виробленого цементу шляхом зменшення впливу температурних деформацій на процес теплообміну. На основі розрахунків встановлено, що при використанні конструктивних рішень запропонованих в патентах обертова піч має достатній запас міцності, що забезпечує роботу в процесі виробництва цементу. Також розроблено стартап-проєкт модернізації обертової печі, який включає нову конструкцію бандажу з покращеною енергоефективністю виробництва цементу, зменшенням витрат та підвищенням якості цементу. Проект має значний потенціал використання, оскільки відповідає актуальним потребам цементної промисловості.

Опис

Ключові слова

обертова піч, бандаж, футерівка, клінкер, теплоізоляція, rotary kiln, bandage, lining, clinker, thermal insulation

Бібліографічний опис

Цехмейструк, Д. В. Піч обертова для виготовлення цементу сухим способом з модернізацією бандажу : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Цехмейструк Денис Валерійович. – Київ, 2024. – 126 с.

DOI