Модернізація системи гідравлічного пресу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація за темою «Модернізація системи гідравлічного пресу» виконана студентом кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Шрамко Сергії В. зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Автоматизовані та роботизовані механічні системи» та складається зі: вступу; 5 розділів («Теоретична частина», «Розрахунково моделююча частина роботи для системи гідравлічного пресу», «Безпечна експлуатація та обслуговування об’єкту», «Розроблення стартап-проєкту», «Технологічна частина»), висновків до кожного з цих розділів; загальних висновків списку використаних джерел, який налічує 20 джерел, та додатків. Загальний обсяг роботи 109 сторінок. В магістерській дисертації розглянуто питання модернізації гідроприводу системи гідравлічного пресу з метою покращення його ефективності та надійності. Досліджено конструкцію гідроприводу з метою виявлення недоліків його роботи. Огляд джерел існуючих приводів показав, що присутні великі коливання тиску в окремих місцях гідроприводу, що може впливати на стійкість та ефективність роботи. Актуальність теми. Полягає в необхідності підвищення ефективності та автоматизації виробничих процесів в сучасній промисловості. Застосування новітніх технологій та інновацій у гідравлічних пресах може призвести до покращення якості виготовленої продукції, зниження витрат енергії та ресурсів, а також підвищення безпеки праці. Це важливо в умовах конкурентного ринку та стрімкого технічного прогресу для підтримки конкурентоспроможності підприємства. Мета дослідження. Підвищення ефективності роботи гідравлічного пресу та впровадити додаткові заходи для покращення роботи гідроприводу. Об’єкт дослідження. Система гідроприводу, в якій виявлені недоліки в роботі і буде покращуватися за рахунок модернізації. Предмет дослідження дисертації. Розгляд характеристики роботи (неплавність, вібрації) гідроприводу на які безпосередньо спрямовано само дослідження. В роботі методи дослідження є огляд та аналіз гідроприводів переваг та недоліків, методів боротьби з недоліками, методи модернізації існуючих систем, а також гідравлічні розрахунки та моделювання з отриманими характерними залежностями. Було запропоновано встановити додаткові дроселі з метою збільшення стійкості приводу, що дозволило покращити плавність руху машини. Також були використані демпфери для зменшення великих коливань тиску в окремих точках гідроприводу, що сприяло зниженню вібрацій та поліпшенню загальної ефективності роботи. Також був зроблений розрахунок гідророзподільника. Запропоновані модифікації не лише покращують функціональність гідроприводу, але й сприяють збільшенню тривалості служби комунальної машини, зменшуючи знос та ускладнення експлуатації. Ця робота має практичне значення для розвитку та вдосконалення технічних характеристик сучасних комунальних транспортних засобів.

Опис

Ключові слова

гідропривід, мобільна машина, відходи, пресування, маніпулятор, робот, manipulator, waste, hydraulic drive, mobile car, robot, pressing

Бібліографічний опис

Шрамко, С. В. : Модернізація системи гідравлічного пресу : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Шрамко Сергій Володимирович. – Київ, 2024. – 109 с.

DOI