Магістерські роботи (ПГМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 89
 • ДокументВідкритий доступ
  Система підвищення ефективності електролізу води
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Левкович, Єгор Андрійович; Галецький, Олександр Сергійович
  В даній роботі було розглянуто оновлену версію системи для видобутку газу ННО. Проведено ряд модифікацій та покращень, завдяки чому вдалось зменшити загальну вартість конструкції та спростити процес виготовлення. Було також виконано модельні дослідження та розрахунки для визначення робочих параметрів електролізеру та вхідних параметрів, що впливатимуть на його подальшу роботу. Було побудовано 3D моделі так креслення. Досліджено систему циркуляції електроліту з метою охолодження та проведений розрахунок для модуля вакуумування на ежекторній основі. Виконані технічні розрахунки вартості виготовлення деталі з проекту і був прописаний детальний розбір проекту з метою створення старт-апу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система очищення форсунок впорскування палива двигуна внутрішнього згорання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Санташов, Олексій Вікторович; Галецький, Олександо Сергійович
  У даній магістерскій дисертації: - Розглянуті проблеми та несправності форсунок, а також методи їх очищення, зокрема, найбільш поширені методи. - Представлений метод очистки дизельних форсунок за допомогою кавітації. - Були розглянуті основні та широко використовувані системи технічного зору. - Були розглянуті такі поняттяк: машинний зір та глибинне навчання. - Були розглянуті найбільш поширені методи очистки дизельних форсунок. - Було представлено схемне рішення, та можливі варіанти обладнання та технологій для системи очистки дизельних форсунок методом гідродинамічної кавітації. - Проведений гідродинамічний розрахунок, включаючи вирішення стаціонарної ти нестаціонарної задачі. - Було розроблено процес виготовлення паливної рампи за допомогою програмного продукту CoroPlus ToolGuide. - Були розглянуті ключові аспекти безпеки при роботі зі стендом очистки форсунок, такі як електробезпека, пожежна безпека, освітлення та рівень шуму. - Зроблені висновки на основі проведених досліджень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження робочих процесів в біполярному електролізері з протонообмінною мембраною
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-01) Шевчук, Денис Володимирович; Костюк, Дмитро Віткорович
  Магістерська дисертація на тему : «Дослідження робочих процесів в біполярному електролізері з протонообмінною мембраною», складається з 5 розділів, обсяг пояснювальної записки 96 сторінок основного тексту, включає 42 рисунки і 21 таблицю. Метою роботи було визначення переваг та недоліків електролізу та дослідження робочих процесів в біполярному електролізері, а саме факторів, що впливають на експлуатаційні параметри шляхом створення симуляційної моделі електролізера в середовищі Simscape Simulink без створення реального випробувального стенду. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі: - Проаналізувати конструкції та особливості в роботі електролізерів з метою виявлення недоліків та переваг кожного з типів - Визначити основні параметри які впливають на процес електролізу, щоб використати їх для проведення дослідів - Створення електронної дослідницької моделі електролізеру - Тестування створеної системи - На основі проведених досліджень зробити висновки Перший розділ даної роботи присвячено аналізу способів одержання та зберігання водню та огляду існуючих конструкцій електролізеру та їх особливостей. Другий розділ даної роботи присвячено розробці симуляційної моделі електролізера та проведенню дослідів. Публікації. За темою магістерської дисертації була опублікована одна теза доповіді на міжнародній науково-технічній конференції «НОВІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСУРСО - ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ».
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована мобільна платформа для транспортування малогабаритних вантажів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-01) Лавренчук, Ганна Василівна; Узунов, Олександр Васильович
  Магістерська дисертація на тему: «Автоматизована мобільна платформа для транспортування малогабаритних вантажів», складається із 5-ти розділів, обсяг пояснювальної записки складає 103 сторінки основного тексту, включає в собі 48 рисунків, 28 таблиць та 7 плакатів графічного матеріалу. Метою роботи є вирішення проблеми стабілізації автоматизованої платформи з вантажем за умови його відхилення від осі рівноваги системи на певну відстань. Вирішення цієї проблеми дозволяє створити одновісний автоматизований транспорт для перевезення малогабаритних вантажів, що не має аналогів на ринку логістики. Впровадження такого типу платформи дозволяє автоматизувати склади та інші підприємства, що мають в наявності власні складські приміщення. Щоб досягти поставленої мети в роботі було поставлено наступні задачі: - Провести силовий та геометричний розрахунки параметрів системи; - Змоделювати процес повороту платформи та процес роботи приводу стабілізації платформи в середовищі програми «MATLAB Simulink» та на основі моделей проаналізувати ці процеси; - Створити загальну модель процесу стабілізації платформи та провести аналіз характеру поведінки параметрів системи; - На основі проведених досліджень провести підсумки роботи. В першому розділі даної дисертації було проведено огляд існуючих автоматизованих платформ, та вибір приладу, як основу створення досліджуваної платформи. А також сформульовано основні задачі, які необхідно вирішити. В другому розділі виконали основну частину завдання, а саме створили всі необхідні розрахунки, змоделювали математичні моделі та на основі їх дослідження провели аналіз роботи системи стабілізації. Об’єктом дослідження є процеси, що виникають при повороті одновісної платформи під дією сил на вантаж, що зміщений від осі рівноваги системи. Предметом дослідження є залежність кута повороту платформи та часу на компенсацію відхилення при різних масах та початкових відхиленнях вантажу. Наукова новизна досліджуваного та проектованого об'єкту полягає в створені унікальної, одновісної, автоматизованої платформи з невеликими габаритними розмірами, така, що зможе переміщувати невеликий товар у важкодоступних місцях для великогабаритної автоматизованої техніки, одночасно з цим розвантажити людський ресурс, який можна спрямувати на інші, важливіші роботи. Публікації. За темою магістерської дисертації було опубліковано 1 працю, а саме тезу на тему «МОДЕЛЮВАННЯ ДІЇ НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ОДНОВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ» Ганна Лавренчук, Олександр Узунов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація комплексу для запуску дрона
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-01) Трачов, Михайло Олексійович; Коваль, Олексій Дмитрович
  Стартові установки для безпілотних літальних апаратів (БПЛА) представляють собою важливий аспект їх функціонування та використання. Вони забезпечують оптимальний та безпечний процес запуску, що має ключове значення для ефективного використання БПЛА в різних галузях. Розрізняють декілка типів стартових установок: Стаціонарні стартові платформи: Використовуються на підготовлених майданчиках для зльоту та посадки. Ці установки забезпечують стабільність та безпеку, ідеально підходять для великих БПЛА та військових операцій. Мобільні стартові установки: Переносні та можуть бути розгорнуті на різних теренах. Швидко створюють платформу для запуску у віддалених місцях. Це важливо для комерційної та дослідницької доставки місій. Авіаційні системи запуску: Використовуються для важких та великих БПЛА. Розміщуються на спеціалізованих літаках або кораблях, надаючи можливість для запуску у важкодоступних місцях. Технології горизонтального старту/посадки: Уникнути потреби в спеціалізованих стартових установках. Дозволяють взлітати та приземлятися на горизонтальних поверхнях. Значення стартових установок: Стартові установки ефективність та можливості БПЛА в різних умовах. Їхні технічні характеристики виконують ключову роль у визначенні ефективності та безпеки запуску, що впливає на успішність місії та робить безпілотну більш доступною та ефективною авіацію. Вплив на безпеку та надійність: Стабільність та безпеку під час старту є критичними для уникнення аварій та пошкоджень. Правильно підготовлена та функціональна стартова установка забезпечує безпечний старт та надійність апарату. Роль у плануванні місії: Стартові установки враховуються при плануванні місії БПЛА, визначаючи стратегії використання апарату, маршрутизацію та ефективність місії залежно від характеристик стартової платформи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вдосконалення технічного рішення шасі рухомої роботизованої платформи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-01) Щока, Назар Валерійович; Струтинський, Сергій Васильович
  Магістерська дисертація націлена на дослідження та розробку інноваційної автоматизованої-роботизованої колісної платформи для застосування в логістичних центрах. В сучасному світі логістика вимагає високого рівня ефективності та автоматизації, і колісні платформи стають ключовими компонентами для оптимізації вантажних процесів. Основна мета дослідження полягає у створенні роботизованої платформи, яка поєднуватиме в собі автоматизовані та роботизовані елементи. Дана платформа буде призначена для вантажоперевезень, складської логістики та ефективного управління внутрішніми та зовнішніми транспортними потоками в логістичних центрах. Дипломна робота включає в себе наступні розділи: Аналіз публікації за тематикою дослідження колісних рухомих роботизованих платформ: В даному розділі проводиться огляд та порівняння існуючих мобільних вантажних платформ, аналіз їхніх переваг та недоліків, вступ про елементні бази. Обгрунтування схемного рішення та оптимізація конструкції рухомої роботизованої платформи: В даному розділі наведено схемні рішення платформ запропонованих в дипломній роботі підібрані комплектуючі та розраховано характеристики даних роботизованих колісних платформ, а також проведено розрахунки на міцність в середовищі програмного забезпечення SolidWorks. Безпечна експлуатація та обслуговування об’єкта проектування: В цьому розділі було розглянуто основні аспекти небезпеки які створює дана привідна платформа на підприємстві та їх вирішення і контроль в процесі роботи підприємства. Розроблення стертап-проекту: Даний розділ охоплює стратегічне планування, концептуалізацію та технічні аспекти розвитку платформи, спрямовані на створення інноваційного та конкурентоспроможного роботизованого рухомого засобу. Дана робота розкриває важливу тему автоматизації та роботизації в логістиці та логістичних центрах, а також розробку інноваційних рішень у сфері вантажних перевезень. Результати дослідження можуть бути корисними для покращення та оптимізації логістичних процесів у сучасних підприємствах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання та розробка біонічного робота-руки на основі гідравлічного приводу за допомогою адитивних методів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-01) Костюченко, Іван Васильович; Яхно, Олег Михайлович
  Було розглянуто різні дизайни сучасних біонічних рук, їх можливості, параметри, і чим вони відрізняються від людської руки та між собою. Окремо розглянуто різні технічні реалізації кінематики біонічних рук, де особливу увагу було приділено різним типам приводів. Запропоноване технічне рішення робота руки з гідравлічним приводом, розглянуто його переваги та недоліки. Одночасно пропонується 3D-друк як метод виготовлення гідравлічних елементів, розглянуто його переваги та недоліки. Демонструється отримані в процесі дизайну гідравлічні елементи, а також всі розрахунки цих елементів і систем керування елементами. Було накреслено загальне креслення виробу і складальні креслення окремих елементів. Також були розроблені та накреслені принципова гідравлічна та електрична схеми. Наведений розділ з технології виготовлення гідравлічних елементів адитивним методом, показані принцип, етапи обробки та результат. Розглянуті основні питання охорони праці та техніки безпеки при роботі з 3D-принтером, до яких входить: Безпека роботи з обладнанням де використані потенційно шкідливі речовини; Хімічна безпека роботи з фотополімерами; Пожежна безпека, Захисний одяг. Представлений Стартап-проект біонічного робота протеза. Зроблені висновки та рекомендації на основі проведеної роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Пристрій опріснення солоної води за принципом випаровування крапель у середовищі високотемпературних газів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Мазур, Марк Вадимович; Семінська, Наталія Валеріївна
  Дана магістерська дисертація містить 85 сторінок, 20 ілюстрацій, 22 таблиці, 27 посилань на використані джерела та графічну частину: - креслень. Мета: розробка концепту системи опріснення солоної води за принципом випаровування крапель у середовищі високотемпературних газів. Використані методи розробки та проектування: аналітичні, математичні розрахунки, проектування із використанням нарисної геометрії та CAD програм. Отримані результати: внаслідок виконаної роботи була розроблена концептуальна схема апарату. Був проведений аналіз процесів фізико-хімічної гідромеханіки, які відбуваються при випаровуванні сольового розчину води, що включає дослідження кавітаційного розпилення в тонкому шарі рідини, процесів тепломасообміну рідини із повітрям у стані падаючої краплини та стікаючої рідинної плівки. Зазначені способи інтенсифікації процесів випаровування рідини.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження та модернізація захватних пристроїв маніпулятора
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Гапей, Антон Павлович; Левченко, Олег Васильович
  Дослідження та розробка транспортно-розвантажувальних машин. Магістерська робота для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 131 Прикладна механіка навчального закладу «Мехатроніка і робототехніка» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Предметом магістерської роботи є аналіз механічних пристроїв і роботизованих систем автоматизації технологічних процесів в обробній промисловості. Автоматизація технологічних процесів, перш за все, дозволяє підвищити продуктивність праці, а також підвищити якість продукції, що випускається. Переміщення текстильних матеріалів здійснюється за допомогою вакуумного пристрою. При визначенні конструкції вакуумного захвату проведено аналітичний та порівняльний огляд характеристик вакуумних захватів, які отримують розрідження. У статті розглянуто різні типи вакуумних ежекторів з різними налаштуваннями. Після запропонованих конструкцій були розроблені 3D-моделі в середовищі SolidWorks та проведено комп’ютерне моделювання потоків, досліджено конструкції та визначено силу потоку, яка створює вакуум. З аналізу запропонованих варіантів отримано максимальне значення вакууму для параструминного вакуумного ежектора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автономний гідропривод позиціонування робочої поверхні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Самусенко, Микола Олегович; Губарев, Олександр Павлович
  Дана робота присвячена розробці схематичного рішення позиціонування робочої ланки компактного електрогідравлічного модуля без датчиків зворотного зв’язку. У дипломній роботі проаналізовано різні конструктивні рішення приводів та систем керування без датчиків зворотного зв’язку, було знайдено основні переваги та недоліки. Скориставшись цими знаннями, було запропоновано позиціонування робочої ланки за рахунок дозованої подачі рідини шляхом розробки модуля пружно-гідравлічного дозування з фіксованими об’ємами. У роботі було виконано необхідні розрахунки для розробки даної системи. Розроблено математичну модель електрогідравлічного модуля з метою визначення кількості спрацювань модуля пружно-гідравлічного дозування для переміщення вихідної ланки гідроциліндра в задане положення під дією зовнішнього навантаження.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка електролінійного приводу для технологічних застосувань в електромеханічних системах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Боцман, Максим Вячеславович; Губарев, Олександр Павлович
  Магістерська дисертація на тему : «Розробка електролінійного приводу для технологічних застосувань в електромеханічних системах», складається з 5 розділів, загальним обсягом в 89 сторінок. Метою даної роботи було почати розробку механізму для перетворення обертального руху в лінійний, проаналізувати складності що виникли в процесі та зробити висновки відносно доцільності подальшого розвитку цієї роботи. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі: • Проаналізувати існуючі конструкції та варіанти механізмів. • Розробити кінематику механізму • Створити модель та розрахувати її, зняти характеристики • Розробити конструкцію механізму • Зробити висновки щодо механізму за результатами отриманих характеристик Перший розділ даної роботи розглядає приводи з їх характеристиками, та огляд схем, після чого вони порівнюються в таблицях. У другому розділі розроблюється кінематика механізму, знаходяться головні залежності механізму, такі як переміщення, швидкість, прискорення та крутний момент, потім іде аналіз отриманих характеристик з графіків. За темою магістерської дисертації була опублікована одна теза доповіді на міжнародній науково-технічній конференції «НОВІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСУРСО - ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ».
 • ДокументВідкритий доступ
  Дидактичний стенд об’ємної гідропередачі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Соломченко, Михайло Юрійович; Гришко, Ігор Анатолійович
  В даній магістерській дисертації буде розроблено дидактичний стенд об’ємної гідропередачі. Даний стенд розробляється в начальних цілях, а саме для лабораторних досліджень. До даного стенду буде розроблена уся необхідна технічна документація по якій можна виготовити даний стенд. А саме гідравлічна принципова схема, електро-схема для керування даним стендом, загальний вигляд стенду, складальне креслення насосної станції відповідно з усім деталюванням до неї, та складальне креслення станини зі всім деталюванням необхідних деталей до неї. Відповідно по всім кресленням буде розроблено 3д модель станини на якій буде розміщуватися насосна станція та вся необхідна гідравлічна апаратура, і компонент по імітації навантаження, та для більш наглядного розуміння та представлення даної розробки буде розроблено 3д модель самого стенду. Також буде проведена перевірка адекватності роботи схеми в програмному середовищі FLUID SIM, ще буде розроблена технологія виготовлення певної деталі, розробиться безпечна експлуатація та обслуговування об’єкта, і як заключний момент буде розроблено стартап проект. Мета розробки такого стенду це показати більш широкі можливості пропорційної гідравліки, а саме пропорційних клапанів. Ціль що переслідується в даній розробці то це показати та дослідити стабілізацію обертів на валу гідромотора не зважаючи на прикладене навантаження. Така розробка зумовлена тим щоб поповнити навчальні лабораторії більш сучасними стендами. А саме стендами з пропорційною гідравлікою так як подібних стендів лічені одиниці в лабораторіях. Дана розробка буде корисною не лише для лабораторних досліджень, а навіть в впровадженні даної схеми в промисловість на певні підприємства в яких присутні конвеєри що переміщують вантажі різної ваги. Така розробка буде давати можливість автоматизувати конвеєри які переміщують різні вантажі, так як на більшій часті конвеєрів це робиться вручну оператором конвеєра змінюючи ті чи інші характеристики в системі за допомогою зміни положень ручок керування дроселів або клапанів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гідравлічна система керування підземного сміттєсховища
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Зелений, Андрій Миколайович; Муращенко, Альона Миколаївна
  Магістерська дисертація складається з 7 розділів на 79 стр. (огляд існуючих гідроприводів; розрахунки; підбір обладнання; розробка алгоритму керування; техніка безпеки; стартап-проєкт). Робота містить 8 ілюстрацій, 24 таблиці, 12 джерел за переліком посилань. Магістерська дисертація "Гідравлічна система керування підземного сміттєсховища" розглядає проблеми ефективного управління сміттєсховищем, зосереджуючись на розробці та імплементації гідравлічної системи керування. Дослідження включає в себе комплексний підхід, який охоплює аспекти гідравлічного приводу, розроблення креслень для елементів системи, та розробку алгоритму керування для ефективної роботи гідроприводу. Відповідно, актуальністю теми «Гідравлічна система керування підземного сміттєсховища» є покращення роботи гідроприводу та оптимізація взаємодії із відходами, що відповідає сучасним вимогам та тенденціям. Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розробка системи керування підземним сміттєсховищем придатної для імплементації, в процесі чого виконуватимуться такі задачі як дослідження сучасного гідроприводу у різних галузях промисловості, розрахунок параметрів необхідних для розробки системи, розробка алгоритму керування та стартап проєкту. Об’єктом дослідження є система гідроприводу підземного сміттєсховища, недоліки якої будуть усунені за допомогою модернізації роботи системи та алгоритму керування. Предмет дослідження – розгляд параметрів роботи гідроприводу, на які безпосередньо спрямовано саме дослідження. В роботі методами дослідження є огляд та аналіз гідроприводів, переваг та недоліків, методів боротьби з недоліками, методи модернізації існуючих систем, а також гідравлічні розрахунки та програмування. Загальний підхід дослідження дозволяє автору розглянути гідравлічну систему керування як інтегровану частину комплексу, оптимізуючи її роботу для максимально ефективного використання підземного сміттєсховища.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація системи гідравлічного пресу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Шрамко, Сергій Володимирович; Яхно, Олег Михайлович
  Магістерська дисертація за темою «Модернізація системи гідравлічного пресу» виконана студентом кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Шрамко Сергії В. зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Автоматизовані та роботизовані механічні системи» та складається зі: вступу; 5 розділів («Теоретична частина», «Розрахунково моделююча частина роботи для системи гідравлічного пресу», «Безпечна експлуатація та обслуговування об’єкту», «Розроблення стартап-проєкту», «Технологічна частина»), висновків до кожного з цих розділів; загальних висновків списку використаних джерел, який налічує 20 джерел, та додатків. Загальний обсяг роботи 109 сторінок. В магістерській дисертації розглянуто питання модернізації гідроприводу системи гідравлічного пресу з метою покращення його ефективності та надійності. Досліджено конструкцію гідроприводу з метою виявлення недоліків його роботи. Огляд джерел існуючих приводів показав, що присутні великі коливання тиску в окремих місцях гідроприводу, що може впливати на стійкість та ефективність роботи. Актуальність теми. Полягає в необхідності підвищення ефективності та автоматизації виробничих процесів в сучасній промисловості. Застосування новітніх технологій та інновацій у гідравлічних пресах може призвести до покращення якості виготовленої продукції, зниження витрат енергії та ресурсів, а також підвищення безпеки праці. Це важливо в умовах конкурентного ринку та стрімкого технічного прогресу для підтримки конкурентоспроможності підприємства. Мета дослідження. Підвищення ефективності роботи гідравлічного пресу та впровадити додаткові заходи для покращення роботи гідроприводу. Об’єкт дослідження. Система гідроприводу, в якій виявлені недоліки в роботі і буде покращуватися за рахунок модернізації. Предмет дослідження дисертації. Розгляд характеристики роботи (неплавність, вібрації) гідроприводу на які безпосередньо спрямовано само дослідження. В роботі методи дослідження є огляд та аналіз гідроприводів переваг та недоліків, методів боротьби з недоліками, методи модернізації існуючих систем, а також гідравлічні розрахунки та моделювання з отриманими характерними залежностями. Було запропоновано встановити додаткові дроселі з метою збільшення стійкості приводу, що дозволило покращити плавність руху машини. Також були використані демпфери для зменшення великих коливань тиску в окремих точках гідроприводу, що сприяло зниженню вібрацій та поліпшенню загальної ефективності роботи. Також був зроблений розрахунок гідророзподільника. Запропоновані модифікації не лише покращують функціональність гідроприводу, але й сприяють збільшенню тривалості служби комунальної машини, зменшуючи знос та ускладнення експлуатації. Ця робота має практичне значення для розвитку та вдосконалення технічних характеристик сучасних комунальних транспортних засобів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вдосконалення гідравлічної системи керування боларда
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Козлов, Михайло Юрійович; Муращенко, Альона Миколаївна
  Робота містить 26 таблиць, 33 малюнки та 41 літературне джерело. Обсяг роботи склав 101 сторінки. Актуальність теми дослідження обумовлена потребою вдосконалення гідравлічної системи керування блокіратора з урахуванням особливостей енергопостачання в більшості країн, де використовується лише одна фаза на 220 В. Дослідження виявило, що в системі боларда існують проблеми, такі як обмежена потужність однофазних двигунів та недоліки у синхронізації роботи гідроциліндрів при використанні спареного насоса. Технічне завдання на модернізацію визначило основні напрямки: вирішення проблеми моторно-насосною групою, покращення швидкодії циклу та зменшення собівартості гідростанції. Для цього було запропоновано вилучити спарений насос та замінити його на одиничний, який буде живити гідроакумулятор. Це покращить швидкодію та синхронізацію роботи гідроприводів, збільшуючи об'єм гідроакумулятора для збереження ефективності системи. Метою дослідження є вдосконалення гідравлічної системи керування блокіратора, а завдання визначені як програма цілеспрямованих дій, орієнтованих на вирішення конкретних проблем і досягнення запланованих результатів. Завдання дослідження визначено як послідовне вирішення проблем наукового дослідження, спрямоване на вирішення загальної проблеми магістерської дисертації. Об'єкт дослідження – гідравлічна система керування блокіратора. Предмет дослідження – конкретні властивості та характеристики цієї системи. Методи дослідження включають аналіз, моделювання, експеримент та комплексне тестування, які використовуються для досягнення мети роботи. Наукова новизна дослідження полягає в отриманні нових рішень та висновків, що відрізняються від відомих раніше, а також в уточненні раніше недостатньо досліджених аспектів. Практичне значення одержаних результатів проявляється у рекомендаціях щодо впровадження та використання покращеної гідравлічної системи в гідротехнічних спорудах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація гідравлічного приводу в мобільній системі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Петровський, Артем Олегович; Муращенко, Альона Миколаївна
  Магістерська дисертація складається з 4 розділів на 93 стр. (огляд існуючих гідроприводів; розрахунки; техніка безпеки; стартап проєкт). Робота містить 15 ілюстрацій, 23 таблиці, 19 джерел за переліком посилань. В магістерській дисертації розглянуто питання модернізації гідроприводу комунальної машини робота-збирача сміття з метою покращення його ефективності та надійності. Досліджено конструкцію гідроприводу з метою виявлення вібрацій та неплавності його роботи. Огляд джерел існуючих приводів показав, що присутні великі коливання тиску в окремих місцях гідроприводу, що може впливати на стійкість та ефективність роботи. У результаті аналізу було вирішено впровадити додаткові заходи для покращення роботи гідроприводу. Відповідно, актуальність теми «Модернізація гідравлічного приводу в мобільній системі» є покращення роботи гідроприводу. Було запропоновано встановити додаткові дроселі з метою збільшення стійкості приводу, що дозволило покращити плавність руху машини. Також були використані демпфери для зменшення великих коливань тиску в окремих точках гідроприводу, що сприяло зниженню вібрацій та поліпшенню загальної ефективності роботи. Також був зроблений розрахунок гідророзподільника. Об’єкт дослідження – система гідроприводу мобільної машини, в якій виявлені недоліки в роботі і буде покращуватися за рахунок модернізації. Предмет дослідження дисертації – є розгляд характеристики роботи (неплавність, вібрації) гідроприводу на які безпосередньо спрямовано само дослідження. В роботі методи дослідження є огляд та аналіз гідроприводів переваг та недоліків, методів боротьби з недоліками, методи модернізації існуючих систем, а також гідравлічні розрахунки та моделювання з отриманими харектерними залежностями. Запропоновані модифікації не лише покращують функціональність гідроприводу, але й сприяють збільшенню тривалості служби комунальної машини, зменшуючи знос та ускладнення експлуатації. Ця робота має практичне значення для розвитку та вдосконалення технічних характеристик сучасних комунальних транспортних засобів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка обладнання для перевірки динамічних характеристик приводів системи керування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Черевко, Данило Русланович; Губарев, Олександр Павлович
  Магістерська дисертація на тему : «Розробка обладнання для перевірки динамічних характеристик приводів системи керування», складається з 5 розділів, загальним обсягом в 146 сторінок. Метою даної роботи було почати розробку датчику кута нахилу, та приладу для генерації сигналів, проаналізувати складності що виникли в процесі та зробити висновки відносно доцільності подальшого розвитку цієї роботи. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі: • Проаналізувати існуючі конструкції та варіанти систем. • Визначитися з компонентами та побудувати макет системи • Розробити зручний користувацький інтерфейс • Протестувати системи та зробити заміри критично важливих характеристик. • Зробити висновки щодо системи за результатами тестування Перший розділ даної роботи розглядає загальні поняття після чого робить огляд пристроїв з їх характеристиками, та огляд схем. У другому розділі розроблюється алгоритм з програмою що працює за даним алгоритмом, робиться макет систем та перевіряються їх характеристики. Ключові слова: мікроконтролер, датчик кута нахилу, генератор сигналів, ADXL345, SI5351, NodeMCU. За темою магістерської дисертації була опублікована одна теза доповіді на міжнародній науково-технічній конференції «НОВІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСУРСО - ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ».
 • ДокументВідкритий доступ
  Гідропривод мобільної машини з системою рекуперації енергії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Гордієнко, Віталій Сергійович; Костюк, Дмитро Вікторович
  У цій Магістерській дисертації: Коротко обґрунтовано питання процесу функціонування та перелік акумуляторів, систем рекуперації енергії, систем бурової установки Було вирішено питання проектування задуманої установки бустерної системи із системою рекуперації енергії. Запропоноване та спроектоване технічне рішення установки самого модуля бустерної системи було обраховано, перевірено, та відповідає поставленим умовам. Проведені розрахунки за методикою вирішення таких задач. Накреслено основні деталі, складальне креслення гідравлічного циліндру із системою рекуперації енергії. Також накреслена принципова гідравлічна схема. Було розроблена технологія виготовлення та опис покрокових етапів дій, за для виготовлення деталі «Поршень» у програмному забезпеченні, з технологічний синтезом CATIA • Розглянуті основні питання охорони праці при роботі з заданим обладнанням. В нього входить: Механічна безпека, небезпека роботи з обладнання під високим тиском. Хімічна безпека роботи з гідравлічним мастилом HVLP46; Пожежна безпека; Електрична безпека Зроблений висновок по роботі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження швидкодії гідравлічного приводу з сервокеруванням
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2023-05) Жабура, Яна Андріївна; Левченко, Олег Васильович
  Магістерська дисертація на тему: «Дослідження швидкодії гідравлічного приводу з сервокеруванням». Пояснювальна записка містить 55 сторінок, складається з 6 розділів, містить 23 рисунки і 19 таблиць. Обсяг графічного матеріалу – 8 плакатів. Метою проекту є вивчення поведінки лінійного гідравлічного сервоприводу у часовій області. Система приводу була змодельована в Simscape та були отримані експериментальні дані за допомогою прототипу, зібраного на випробувальному стенді. Перший розділ містить в собі огляд існуючих типів приводів, в особливсті лінійних гідравлічних приводів і сервоприводів. У другому розділі представлена гідравлічна схема приводу та електричне обладнання, що використовується для прототипування системи керування. Цей розділ також описує параметри, які можна використовувати для оцінки якості системи керування при аналізі системи в третьому і четвертому розділах. В третьому розділі представлено опис експериментального стенду і проведено три експерименти. Перший експеримент має на меті отримати характеристики сервоклапана, щоб уможливити його моделювання в наступному розділі. Другий експеримент мав на меті знайти підходяще значення коефіцієнта П і показав, як поведінка системи залежить від значення коефіцієнта. Останній експеримент полягав у встановленні коефіцієнтів ПІ емпіричним шляхом для отримання підходящих часових характеристик. Модель системи з застосуванням підходу зосереджених моделей розглянуто в четвертому розділі. Симуляції на основі представленої моделі були проведені для отримання даних в часовій області, які досить добре відповідають експериментальним даним. Також було розглянуто вплив частоти циклу і механічного навантаження на швидкодію приводу. В п’ятому розділі розглянуто доцільність розробки продукту на основі гідравлічної системи, що вивчається в проекті. В останньому розділі розглянуто безпеку експлуатації та обслуговування об'єкта дослідження. Таким чином, в рамках проекту теоретично та експериментально досліджено швидкісні характеристики гідравлічного приводу з сервокеруванням.
 • ДокументВідкритий доступ
  Експериментальний стенд для дослідження енергоефективного героторного насосу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2023-12) Юхимчук, Олександр Іванович; Галецький, Олександр Сергійович
  Магістерська дисертація на тему: «Експериментальний стенд для дослідження енергоефективного героторного насосу», складається з 5 розділів, обсяг пояснювальної записки 143 сторінки основного тексту, включає 81 рисунків і 23 таблиць та 7 плакатів графічного матеріалу. Метою роботи є аналіз енергоефективності героторного насосу за рахунок проектування та розроблення гідравлічного стенду для проведення різних досліджень при різних умовах роботи. Проведення досліджень дозволяють підтвердити, що енергоефективний насос дозволяє підтримувати тиск у системі та регулювати подачу в залежності від робочого стану системи. Також створення гідравлічного стенду для дослідження даного насосу є доцільним та практичним рішенням. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі: - запропонувати схемне рішення експериментального стенду для дослідження енергоефективного героторного насосу. - провести розрахунки робочих параметрів запропонованого насосу. - описати робочий процес енергоефективного насосу при різних розроблених режимах роботи та робочий процес гідравлічного стенду. - Провести аналіз можливого використання даного насосу та змоделювати можливі робочі процеси при використанні у складі дослідного стенду. Перший розділ даної роботи присвячено аналізу існуючих гідравлічних стендів об’ємних машин, та різних гідравлічних агрегатів та механізмів, математичних моделей стендів та методик стендових випробувань. Другий розділ даної роботи присвячено математичному опису роботи енергоефективного насосу та гідравлічного стенду, також аналізу можливого використання насосу та графічному моделюванню процесів роботи при використанні даної об’ємної машини. Об’єктом дослідження є процеси які виникають у енергоефективному героторному насосі та у гідравлічному стенді для дослідження цього насосу. Предметом дослідження є взаємозв’язок параметрів та умов експлуатації з функціональними характеристиками, коефіцієнтом корисної дії, енергоефективністю даного героторного насосу. Наукова новизна одержаних результатів: • Запропоновано підвищення енергоефективності героторного насосу за рахунок регульованої зміни подачі, що дозволяє розширити використання даної установки, за рахунок суттєвого збільшення ефективності, при відносно малих затратах та розширення габаритів конструкції. Публікації. За темою магістерської дисертації було опубліковано 1 працю, а саме 1 тезу на тему «ГЕРОТОРНИЙ НАСОС ЗМІННОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ» Олександр Галецький, Олександр Юхимчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»