Процес отримання напівсферичного виробу інкрементним формуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою роботи є дослідження та моделювання процесу інкремннтного штампування напівсферичної деталі за допомогою методу скінчених елементів (МСЕ), дослідження енергосилових параметрів процесу та напружено-деформованого стану матеріалу, а також проведення моделювання інкрементного штампування напівсферичної деталі в Abaqus. В дисертаційній роботі проведено аналіз сучасного стану досліджень по технології виготовлення деталей інкрементним формуванням, наведено їх переваги та недоліки, на основі чого сформульовані задачі досліджень. За допомогою методу скінченних елементів проведено моделювання штампування напівсферичної деталі класичним способом витягування в програмі DEFORM. Визначено силові режими деформування. Встановлений напружено-деформований стан викову в кінці деформування. Показано розподіл температур по об’єму здеформованих деталей та розподіл критерію руйнування. За допомогою методу скінченних елементів проведено моделювання отримання напівсферичної деталі методом інкрементного штампування в програмі Abaqus. Розроблене штампове оснащення для отримання напівсферичної деталі.

Опис

Ключові слова

інкрементне штампування, напівсфера, метод скінченних елементів, силові режими, напружено-деформований стан, витягування, incremental stamping, hemisphere, finite element method, force modes, stress-strain state, stretching

Бібліографічний опис

Сирота, В. В. Процес отримання напівсферичного виробу інкрементним формуванням : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Сирота Владислав Васильович. – Київ, 2022. – 98 с.

DOI