Система керування процесом виробництва метанолу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Випускна кваліфікаційна робота магістра на тему: «Система керування процесом виробництва метанолу» викладена на 83 сторінках пояснювальної записки, складається із вступу, шести розділів і висновків, включає в себе ілюстрації, таблиці, та 26 джерела за переліком посилань. Об’єкт дослідження – технологічний процес виробництва метанолу. Предмет дослідження – підвищення продуктивності технологічного процесу виробництва метанолу за рахунок застосування система керування процесом виробництва метанолу. Метою роботи є розробка система керування процесом виробництва метанолу. В першому розділі розглянуті основні технології процесу синтезу метанолу. В другому розділі обрана технологічна схема виробництва метанолу і сформувати задачі автоматизації для підвищення енергоефективності технологічного процесу. В третьому розділі розроблена математична модель теплообмінника. В четвертому розділі визначені та обґрунтовані принципи і параметри регулювання. В п’ятому розділі проведено комп’ютерне моделювання в системі MatLab/Simulink для підтвердження результатів аналітичних досліджень. В шостому розділі розроблена комп’ютерно-інтегровану систему автоматизованого керування виробництвом метанолу. В сьомому розділі створена база знань експертної системи діагностувального та прогнозувального типів і провести порівняльний аналіз систем керування. У восьмому розділі розроблена пропозицію проект для стартапу по стандарту Індустрія 5.0.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Чечельницький, М. Б. Система керування процесом виробництва метанолу : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Чечельницький Микола Борисович. - Київ, 2023. - 83 с.

DOI