Магістерські роботи (ТПЗА)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 127
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація процесу введення термонестабільних домішок при виробництві синтетичні миючих засобів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Сухоставець, Михайло Андрійович; Жураковський, Ярослав Юрійович
  В магістерській дисертації розглядається процес додавання термонестабільних домішок до синтетичних мийних засобів. Метою дослідження є розробка системи, яка допоможе керувати процесом напилення в технологічному об’єкті барабан-змішувач на виробництві синтетичних мийних засобів, щоб підвищити ефективність виробництва. Дослідження включало розробку схеми автоматизації барабана-змішувача для напилення термонестабільних домішок, а також ідентифікацію моделі досліджуваного об’єкта. На основі моделі, яка показує процес напилення в барабані-змішувачі, було спроєктовано та досліджено систему керування даними процесом. Система використовує MPC-регулятор і нечітку логіку, щоб забезпечити швидкий вихід на усталене значення з можливістю перерегулювання. Модель була використана для оптимізації керування. Запропоновано ідею для початкового бізнесу щодо створення сонячних панелей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система керування процесом виробництва метанолу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Чечельницький, Микола Борисович; Квітка, Олександр Олександрович
  Випускна кваліфікаційна робота магістра на тему: «Система керування процесом виробництва метанолу» викладена на 83 сторінках пояснювальної записки, складається із вступу, шести розділів і висновків, включає в себе ілюстрації, таблиці, та 26 джерела за переліком посилань. Об’єкт дослідження – технологічний процес виробництва метанолу. Предмет дослідження – підвищення продуктивності технологічного процесу виробництва метанолу за рахунок застосування система керування процесом виробництва метанолу. Метою роботи є розробка система керування процесом виробництва метанолу. В першому розділі розглянуті основні технології процесу синтезу метанолу. В другому розділі обрана технологічна схема виробництва метанолу і сформувати задачі автоматизації для підвищення енергоефективності технологічного процесу. В третьому розділі розроблена математична модель теплообмінника. В четвертому розділі визначені та обґрунтовані принципи і параметри регулювання. В п’ятому розділі проведено комп’ютерне моделювання в системі MatLab/Simulink для підтвердження результатів аналітичних досліджень. В шостому розділі розроблена комп’ютерно-інтегровану систему автоматизованого керування виробництвом метанолу. В сьомому розділі створена база знань експертної системи діагностувального та прогнозувального типів і провести порівняльний аналіз систем керування. У восьмому розділі розроблена пропозицію проект для стартапу по стандарту Індустрія 5.0.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація керування виробництвом вапняно-аміачної селітри
  (2024) Панченко, Олег Петрович; Козаневич, Звенислава Ярославівна
  В магістерській дисертації, як об’єкт керування досліджено підігрівач азотної кислоти. Предметом дослідження виступає нечітка система керування підігрівачем. Проаналізовані властивості вапняно-аміачної селітри. Розроблено модель підігрівача, проведено моделювання теплового балансу, статичного та динамічного режиму роботи та представлено обʼєкт у вигляді передатної функції, здійснено розробку нечіткої система керування для пароповітряного калориферу. В роботі проведено проектну оцінку надійності системи керування. Розроблено схему автоматизації технологічного процесу виробництва вапняно-аміачної селітри.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована система підтримки технічного обслуговування і ремонту промислового обладнання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Попель, Євген Олександрович; Сазонов, Артем Юрійович
  Українською: Під час виконання магістерської дисертації було досліджено процес технічного обслуговування і ремонту та проаналізовано проблеми, що виникають під час цього процесу. Також було оглянуто існуючі напрацювання у галузі автоматизації процесу і досліджено, як сучасні технології машинного зору, доповненої реальності та обміну інформації можуть збільшити ефективність, якість і швидкість процесу технічного обслуговування промислового обладнання. На основі проведених досліджень і аналізу була розроблена автоматизована система підтримки технічного обслуговування і ремонту промислового обладнання на платформі мобільних пристроїв з ОС Android. В процесі розробки цієї системи була навчена нейромережева модель для розпізнавання та виявлення промислового обладнання, розроблені компоненти для створення звітів проведених робіт, перегляду технічної документації, контролю планового технічного обслуговування і ремонту та створено хмарну базу даних для зберігання звітів та технічної документації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система автоматизованого керування технологічним процесом виробництва ацетилену методом піролізу метану
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Сенченко, Єгор Юрійович; Складанний, Денис Миколайович
  Магістерська дисертація на тему «Система автоматизованого керування технологічним процесом виробництва ацетилену методом піролізу метану» складається з пояснювальної записки на 91 сторінку, двох додатків на 13 сторінок та одного аркушу схеми автоматизації. Загалом дисертація вміщує в себе 36 ілюстрацій, 16 таблиць та 24 джерела. Робота сприяє кращому розумінню теми виробництва ацетилену, а також закладає основу для подальших досліджень процесу, наприклад розрахунок інших об’єктів керування, що використовуються в процесі, або допрацювання веб-застосунку, для повної диспетчеризації виробництва.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система керування процесами виробництва вапняково-аміачної селітри
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Садовничий, Роман Володимирович; Ярощук, Людмила Дем’янівна
  Мета дослідження  створення системи керування виробництвом вапняково-аміачної селітри для дотримання показників якості продукту, зокрема його вологості та гранулометричного складу, та ресурсозбереження. Об’єкт дослідження – процес грануляції вапняково-аміачної селітри в грануляційній вежі. Предмет дослідження – моделі та системи керування процесом грануляції вапняково-аміачної селітри. Створено систему автоматизації процесів виробництва; розроблено математичну модель зміни діаметру гранул на виході з грануляційної вежі в залежності від зміни частоти обертання двигуна диску на відцентровому грануляторі плаву; розроблено математичну модель грануляційної вежі за каналом керування: «витрата повітря на вході до грануляційної вежі» – «температура гранул вапняково-аміачної селітри на виході з грануляційної вежі»; створені відповідно нечітка та оптимальна системи керування по зазначеним каналам; запропоновано стартап-проект щодо наданню послуг з модернізації існуючих та встановленні інноваційних засобів автоматизації на хімічних виробництвах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система керування процесом отримання триполіфосфату натрію
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Соколов, Костянтин Ігорович; Ситніков, Олексій Володимирович
  Метою роботи є підвищення ефективності виробництва триполіфосфату натрію. Розроблено математичну модель процесу сушіння у розпилювальній сушарці та проіведено ідентифікацію статичного режиму роботи сушарки. В роботі використані теорії математичного моделювання, оптимізації та автоматичного керування. Результатом роботи є демонстрація потенціалу керування процесом висушування шляхом регулюванням температурою гріючого процесу. Застосовання сучасних засобів автоматизації процесу дало досягненути поставленої цілі у відносному вологовмісті менше 5% у цільовому продукті.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація процесу отримання синтетичних миючих засобів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Яременко, Дмитрій Валерійович; Жураковський, Ярослав Юрійович
  В магістерській дисертації було розглянуто процес виробництва синтетичних мийних засобів. Метою роботи є підвищення ефективності виробництва шляхом розробки системи управління процесом нагрівання топкових газів у технологічному об’єкті газогенератора на виробництві синтетичних мийних засобів. Дослідження включало розробку двох компонентів: математичної моделі досліджуваного об’єкта та схеми автоматизації газогенератора для нагрівання топкових газів. На основі математичної моделі, яка відображає процес нагрівання топкових газів у газогенераторі, було спроєктовано та досліджено систему керування даним процесом. Система керування використовує MPC-регулятор і нечітку логіку, яка забезпечує швидкий вихід на усталене значення. Крім того, модель була використана для експертної оцінки факторів, потенційно впливаючих на аварію на виробництві. Крім того, було запропоновано ідею для стартапу щодо створення нових контролерів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація процесу отримання синтетичних миючих засобів на установці "Лурги"
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Щетінін, Григорій Дмитрович; Жураковський, Ярослав Юрійович
  Магістерська робота, присвячена "Автоматизації процесу отримання СМЗ на установці «Лурги»". Метою даної роботи є підвищення ефективності процесу отримання синтетичних миючих засобів на установці «Лурги». В ході досліджень були розроблені два ключові елементи: схема автоматизації процесу виробництва синтетичних миючих засобів на установці «Лурги» та математична модель цієї установки. На основі математичної моделі, яка відображає процес сушки в установці «Лурги», було проведено дослідження, включаючи проектування альтернативної математичної моделі з іншими допущеннями, що можуть вважатися більш практичними для даного процесу, а також розроблена система керування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація процесу водопідігрівання в системі теплоелектроцентралі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Беднарська, Яна Станіславівна; Ярощук, Людмила Дем'янівна
  Мета дослідження полягає у підвищенні ефективності роботи системи керування котлоагрегату, що працює в системі ТЕЦ. Створено систему автоматизації котлоагрегату, що передбачає керування тиску пари на виході котла, підтримання ефективного та безпечного спалювання газу, стабільного наповнення живильною водою барабану котла. Виконано ідентифікацію каналу керування шляхом обробки експериментальних даних у математичному процесорі Matlab. Створено систему автоматичного керування каналу «витрата газутиск пари» прямоточного котлоагрегату на основі нечіткого контролера засобами Matlab. Створено та досліджено імітаційну модель нечіткої автоматичної системи керування засобами Simulink. Проведено аналіз аварійних ситуацій в технологічній частині водопідігрівання. Створена база знань та граф аварійних ситуацій. Розроблено стартап  проєкт, пов’язаний з темою дисертації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація технологічного процесу отримання алкілбензолсульфонату натрію
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Ковальов, Денис Євгенович; Жураковський, Ярослав Юрійович
  В магістерській дисертації розглядається процес виробництва алкілбензолсульфонату натрію. Метою дослідження є розробка системи, яка допоможе керувати процесом окиснення в технологічному об’єкті контактний апарат на виробництві алкілбензолсульфонату натрію, щоб підвищити ефективність виробництва. Дослідження включало розробку схеми автоматизації контактного апарату для окиснення, а також ідентифікацію моделі досліджуваного об’єкта. На основі моделі, яка показує процес окиснення в контактному апараті, було спроєктовано та досліджено систему керування даними процесом. Система використовує MPC-регулятор і нечітку логіку, щоб забезпечити швидкий вихід на усталене значення з можливістю перерегулювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація процесу дистиляції спиртів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Левчук, Максим Сергійович; Жураковський, Ярослав Юрійович
  В магістерській дисертації розглядається процес ректифікації етилового спирту. Метою роботи є збільшення ефективності виробництва шляхом проєктування та розробки системи керування процесу ректифікації етилового спирту. При досліджені були розроблені: модель ректифікаційної колони, принципова схема АСУ, програмне забезпечення оператора. На основі математичної моделі, що відображає процес матеріального балансу в печі було спроєктовано і досліджено систему керування даним процесом з використанням PI-регулятора, що забезпечує швидкий вихід на усталене значення з допустимим перерегулюванням. Також запропоновано ідею стартап-проекту по створенню системи автоматизації управління ректифікаційною колоною.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація технологічного процесу отримання алкілбензолсульфонату натрію
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Ковальов, Денис Євгенович; Жураковський, Ярослав Юрійович
  В магістерській дисертації розглядається процес виробництва алкілбензолсульфонату натрію. Метою дослідження є розробка системи, яка допоможе керувати процесом окиснення в технологічному об’єкті контактний апарат на виробництві алкілбензолсульфонату натрію, щоб підвищити ефективність виробництва. Дослідження включало розробку схеми автоматизації контактного апарату для окиснення, а також ідентифікацію моделі досліджуваного об’єкта. На основі моделі, яка показує процес окиснення в контактному апараті, було спроєктовано та досліджено систему керування даними процесом. Система використовує MPC-регулятор і нечітку логіку, щоб забезпечити швидкий вихід на усталене значення з можливістю перерегулювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система керування процесом виробництва сульфонолу НП-3
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Жарікова, Тетяна Сергіївна; Ситніков, Олексій Володимирович
  За об’єкт дослідження в дисертації прийнято алкілатор, а предметом дослідження виступає система керування. Наведено опис технологічного процесу виробництвом сульфонолу. Розроблено та дослідження математичну модель алкілатору. Проведено синтез нечіткої системи керування. Проведено статистичне дослідження об’єкту керування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизації процесу каталітичного крекінгу з киплячим каталізатором
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кіракосян, Артем Арташесович; Коротинський, Антон Петрович
  У даній магістерській дисертації розглядається процес катілітичного крекінгу з киплячим шаром каталізатора. Метою даної роботи є дослідження та автоматизація технологічного процесу каталітичного крекінгу з киплячим шаром каталізатору. В якості вхідної речовини розглянуто газойль, в якості цільового продукту – бензин. В цій роботи розглядається аналіз процесу, автоматизація процесу з його вдосконаленням, вибір реактора як об’єкта керування та дослідження математичної моделі, що дозволить дізнатись характеристики об’єкта та виконання подальшої роботи з ними. Пропонується ідея стартап-проєкту з розробки аппарату для повторної переробки і використання нафтової пари.
 • ДокументВідкритий доступ
  Cистеми керування технологічного процесу отримання алкілбензолу хлорним методом
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Бояковський, Данило Андрійович; Ладієва, Леся Ростиславівна
  В магістерській дисертації розглядається процес виробництва алкілбензолу хлорним методом. Дисертація складається з пояснювальної записки, яка складається з 88 сторінок і містить 58 рисунків, 8 таблиць, 8 літературних джерел і один додаток. Метою дослідження є розробка системи, яка допоможе керувати процесом ректифікації в технологічному об’єкті ректифікаційна колона на виробництві алкілбензолу хлорним методом, щоб підвищити ефективність виробництва. Дослідження включало розробку схеми автоматизації ректифікаційної колони для ректифікації, а також ідентифікацію моделі досліджуваного об’єкта. На основі моделі, яка показує процес ректицфікації в ректифікаційній колоні, було спроєктовано та досліджено систему керування даними процесом. Система використовує MPC-регулятор і нечітку логіку, щоб забезпечити швидкий вихід на усталене значення з можливістю перерегулювання. Крім того, модель була використана для оптимізації керування. Крім того, було запропоновано ідею для початкового бізнесу щодо аналітики веб-додатків, що допомагає власникам сайтів та веб-додатків. Для виконання роботи були використані такі концепції, як математичне моделювання, оптимізація та автоматичне керування. Дослідження може використовувати результати для проектування системи керування даними технологічним процесом, яка має на меті підвищити ефективність процесу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизації процесу виробництва каталітичного риформінгу нафтопродуктів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Бородай, Анастасія Миколаївна; Коротинський, Антон Петович
  Перший розділ магістерської дисертації містить аналіз технологічного процесу як об’єкта автоматизації, а саме опис предметної області, технологію процесу каталітичного рифрмінгу. В другому розділі була розроблена функціональна схема автоматизації технологічного процесу. У третьому розділі було проведене математичне моделювання основного каналу регулювання. В четвертому було налаштовано системи керування за допомогою середовища Simulink, створеноя нечітку модель керування в середовищі Matlab. Завершальним розділом магістерської дисертації є розробка стартап проекту, який зосереджений на революційному виробництві рідкого скла з використанням унікального методу розварювання силікат-брил в автоклаві.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація керування виробництвом лускатої аміачної селітри
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Назаренко, Деніс Дмитрович; Козаневич, Звенислава Ярославівна
  В магістерській дисертації, як об’єкт керування досліджено пароповітряний калорифер. Предметом дослідження виступає система керування пароповітряним калорифером та дослідження роботи даної системи. Проаналізовані властивості лускатої аміачної селітри. Розроблено низку моделей калоріфера, проведено моделювання теплового балансу, статичного та динамічного режиму роботи та представлено обʼєкт у вигляді передат ної функції, здійснено розробку система керування для пароповітряного калориферу. Виведена математична модель пароповітряного калориферу перевірена на адекватність. Розроблено схему автоматизації технологічного процесу виробництва лускатої аміачної селітри.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система керування процесом виробництва аміачної селітри одноступінчастим методом
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Мазуренко, Максим Іванович; Ковалюк, Дмитро Олександрович
  Магістерська дисертація виконана на тему «Система керування процесом виробництва аміачної селітри одноступінчастим методом». Проект складається з пояснювальної записки, 1 аркушу креслення формату А1 та 2 аркушів креслень формату А2. На кресленнях представлено: схему автоматизації, принципову електричну схему дистанційного керування електродвигунами та принципову електричну схему технологічної сигналізації. Мет ою дисертації є створення системи керування процесом виробництва аміачної селітри одноступінчастим методом за рахунок впровадження сучасних засобів автоматизації та розробки системи керування. В розділах пояснювальної записки виконаний аналіз технологічного стану виробництва, розроблено основні рішення з автоматизації, отримано математичну модель теплообмінника, розраховано систему керування теплообмінником, що відповідає вимогам технологічного процесу. Досліджено перехідні процеси в замкнутій системі з ПІ-регулятором, отримано параметри регулятора, що забезпечують задані значення тривалості перехідного процесу та рівень перерегулювання. Розроблено нечітку систему керування підігрівачем. Здійснено оптимізацію системи керування. Виконано розробку стартап-проекту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система керування процесом виробництва етанолу гідролізом деревини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Тугай, Костянтин Вікторович; Ситніков, Олексій Володимирович
  Метою магістерської дисертації є дослідження властивостей виробництва етанолу гідролізом деревини, дослідження устаткування технологічного процесу; розробка математичної моделі гідроліз-апарату, розробка рівнянь теплових балансів, моделювання гідроліз-апарату; розробка стартап-проекту. Проаналізовані властивості технологічного процесу виробництва етанолу гідролізом деревини. Розроблено математичну модель та проведено оптимізацію системи керування. Спроектований оптимальний лінійно-квадратичний регулятор. Розроблено схему автоматизації технологічного процесу виробництва етанолу гідролізом деревини. Представлено алгоритми до виконання команд в основному меню прикладної навчальної С++ програми.