Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з рослинної сировини та обладнання для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

яблучні вичавки, пектин, диспергування-екстрагування, кавітація, ультразвукова технологія, ультразвукові кавітаційні апарати, фізична модель, п’єзоелектричний перетворювач, високо- і малоамплітудний кавітатор, рідинно-дисперсне середовище, яблочные выжимки, пектин, диспергирование-экстрагирование, кавитация, ультразвуковая технология, ультразвуковые кавитационные аппараты, физическая модель, пьезокерамические преобразователи, высоко- и малоамплитудные кавитаторы, жидкодисперсная среда, Apple spews, pectin, dispersing- extracting, cavitations, supersonic technology, supersonic cavitations’ hardware, physical model, piezo electric converter, low amplitude and high amplitude drive, liquid – disperse environment

Бібліографічний опис

Берник І. М. Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з рослинної сировини та обладнання для її реалізації : дис. ... канд. техн. наук. : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології / І. М. Берник. - К., 2010. - 204 л., табл., [12] л. відсутні + CD-ROM

DOI