Вдосконалення гідравлічної системи керування боларда

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Робота містить 26 таблиць, 33 малюнки та 41 літературне джерело. Обсяг роботи склав 101 сторінки. Актуальність теми дослідження обумовлена потребою вдосконалення гідравлічної системи керування блокіратора з урахуванням особливостей енергопостачання в більшості країн, де використовується лише одна фаза на 220 В. Дослідження виявило, що в системі боларда існують проблеми, такі як обмежена потужність однофазних двигунів та недоліки у синхронізації роботи гідроциліндрів при використанні спареного насоса. Технічне завдання на модернізацію визначило основні напрямки: вирішення проблеми моторно-насосною групою, покращення швидкодії циклу та зменшення собівартості гідростанції. Для цього було запропоновано вилучити спарений насос та замінити його на одиничний, який буде живити гідроакумулятор. Це покращить швидкодію та синхронізацію роботи гідроприводів, збільшуючи об'єм гідроакумулятора для збереження ефективності системи. Метою дослідження є вдосконалення гідравлічної системи керування блокіратора, а завдання визначені як програма цілеспрямованих дій, орієнтованих на вирішення конкретних проблем і досягнення запланованих результатів. Завдання дослідження визначено як послідовне вирішення проблем наукового дослідження, спрямоване на вирішення загальної проблеми магістерської дисертації. Об'єкт дослідження – гідравлічна система керування блокіратора. Предмет дослідження – конкретні властивості та характеристики цієї системи. Методи дослідження включають аналіз, моделювання, експеримент та комплексне тестування, які використовуються для досягнення мети роботи. Наукова новизна дослідження полягає в отриманні нових рішень та висновків, що відрізняються від відомих раніше, а також в уточненні раніше недостатньо досліджених аспектів. Практичне значення одержаних результатів проявляється у рекомендаціях щодо впровадження та використання покращеної гідравлічної системи в гідротехнічних спорудах.

Опис

Ключові слова

гідравлічна система, болард, гідроакумулятор, дослідження, hydraulic system, модернізація, modernization, bollard, hydraulic accumulator, research

Бібліографічний опис

Козлов, М. Ю. Вдосконалення гідравлічної системи керування боларда : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Козлов Михайло Юрійович. – Київ, 2024. – 101 с.

DOI