Вибір оптимальної форми хвиль балки з хвилястою стінкою за результатами порівняльного аналізу її несучої спроможності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-12

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актульність роботи полягає в тому, що необхідно розробити більш точні методи підбору балку з гофрованою стінкою для потреб будівної галузі. Метою роботи є визначення оптимальної форми хвиль балки з хвилястою стінкою при заданих навантаженнях. Як об’єкт дослідження розглядалися декілька варіантів балок з різною гофрованою стінкою. Для вирішення задачі проведено розруханок трьох балок у програмному серидовищі Patran.

Опис

Ключові слова

балка з гофрованою стінкою, a beam with a corrugated wall, програмне серидовище, software environment, методи підбору, selection methods, навантаження, load, розруханок, movements

Бібліографічний опис

Івлєв, В. О. Вибір оптимальної форми хвиль балки з хвилястою стінкою за результатами порівняльного аналізу її несучої спроможності : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Івлєв Вадим Олександрович. – Київ, 2021. – 98 с.

DOI