Магістерські роботи (ДММОМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 53
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження міцності захисного покриття елементів обшивки пасажирського літака під навантаженням
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Зворикін, Олександр Костянтинович; Пискунов, Сергій Олегович
  Актуальність роботи обумовлюється збільшенням числа пасажирських літаків в експлуатації. Це веде до підвищення потреб замовника, в тому числі і до лакофарбового покриття. Виходом з подібної ситуації, є дослідження ЛФП та пошук більш раціональних методів перевірки нових покриттів. Використання в розрахунках та проектуванні, методу скінчених елементів дозволило, значно зменшити витрати на випробування, на конструювання та експлуатацію. Застосування цього методу, відчутно покращило продуктивність, якість та комфорт проектування в різних сферах. Основним завданням дипломної роботи, що проводиться, є перевірка міцності захисного покриття елементів обшивки пасажирського літаків під навантаженням. Розрахунки проводимо, за допомогою метода скінчених елементів. Найчастіше для розрахунків різних типів навантаження використовують саме метод скінчених елементів. В результаті роботи було визначено, що покриття на фюзеляжі пасажирського літака приймається за тонкостінну оболонку, та при експлуатаційних навантаженнях не руйнується. Результати розрахункових досліджень співпали з експериментальними даними, що свідчить про можливість використання комп’ютерного моделювання у задачах такого типу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розрахунок напружено-деформованого стану системи "труба - композитний бандаж
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Савчук, Євгеній Вікторович; Шукаєв, Сергій Миколайович
  Об’єкт дослідження – застосування композиційних матеріалів для посилення і ремонту зношених трубопроводів. Предмет дослідження – напружено-деформований стан системи «труба - композитний бандаж» під внутрішнім тиском. Мета дослідження – уточнення аналітичних методів розрахунку напружено-деформованого стану системи «труба - композитний бандаж» за різних значень конструкційних та силових факторів. У дослідженні виконано порівняльний аналіз розрахунків сталевої труби підсиленої композитом за методом скінчених елементів (МСЕ) та рядом аналітичних методів у тому числі згідно з ДСТУ ISO 24817:2019. Запропоновано «гібридний» двоступеневий спосіб розрахунку НДС системи «труба - композитний бандаж», який полягає у поетапному використанні безмоментної теорії тонкостінних оболонок та задачі Ламе для товстостінної труби. Числові розрахунки за МСЕ виконувалися згідно з планом повного факторного експерименту (три фактори на трьох рівнях, всього двадцять сім розрахунків). Розрахунки за МСЕ продемонстрували хорошу відповідність результатам, отриманими за запропонованим «гібридним» способом. Було також розглянуто випадок труби з наявним пошкодженням. Було проведено числові та аналітичні розрахунки за новим планом повного факторного експерименту (три фактори на трьох рівнях, всього двадцять сім розрахунків). Розрахунки з врахуванням пошкодження показали похибку що виникає при збільшені глибини пошкодження. Було запропоновано способи зменшення впливу ефектів, що призводять до виникнення розбіжностей між аналітичними та числовими розрахунками.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження напружено-деформованого стану і витривалості напівосі електромобіля
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Іванюк, Микита Андрійович; Пискунов, Сергій Олегович
  В рамках даної магістерської роботи було досліджено напружено деформований стан та витривалість (ресурс) напіввісі електромобіля, а саме її проміжного валу. Актуальність роботи випливає зі збільшення кількості електромобілів більшої потужності та маси. Дослідження умов роботи напіввісі дало цінну інформацію про режим її навантаження та фактори впливу на її ресурс. Розрахунок на втому був проведений у програмному середовищі ANSYS з використання нерегулярного циклу навантаження автомобілів WLTP та вбудованого інструменту для досліджень на втому Fatigue Tool.
 • ДокументВідкритий доступ
  Прогнозування несучої спроможності шасі літака на протязі життєвого циклу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Шмагель, Олександр Іванович; Бобир, Микола Іванович
  Актуальність роботи полягає в тому, що наша промислова авіація потребує у більш точних розрахунків життєвого циклу шасі для використання в подальшому проектуванні шасі літаків. Метою магістерської дисертації є процес розрахунків навантажень та впливу сил які діють на шасі літака під час приземлення, польоту або при русі по злітній смузі. Як об’єкт випробування було взято шасі середнього літака промислової авіації, було проведено розрахунки на міцність головних елементів шасі та побудова цих елементів в 3Д моделі. Для вирішення цієї задачі було використано формули для розрахунки навантажень на ці деталі. Також додатково було проведено розрахунки для визначення основних параметрів амортизатору, підбір коліс.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розрахунок напруженого стану центроплану літака Boеіng 737
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Шишолік, Марк Валерійович; Бабенко, Андрій Єлісейович
  Об’єктом дослідження є центроплан літака Boeing 737. Метою даної дипломної роботи є методика розрахунку центроплану літака Boeing 737. В результаті проведеної роботи було розглянуто сучасний стан проблеми технології виробництва та методики розрахунків літака на прикладі літака Boeing 737 MAX. Під час розрахунку використовувався програмне середовище “CATIA V5” і “Femap 2021” для створення 3D моделей деталей та загальної збірки центроплану і методики розрахунку напружено-деформованого стану за допомого методу скінченних елементів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація конструктивних параметрів стисненої панелі крила пасажирського літака
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Мачинський, Орест Олександрович; Пискунов, Сергій Олегович
  Актуальність роботи полягає в тому, що конструкція літальних апаратів включає в себе панелі обшивки в різних форм стиску та розтягу при різних навантаженнях. Для того щоб конструкція була легкою і ефективною – оптимізація для уточненням даних, тому проводять детальний аналітичний розрахунок . Мета дослідження є визначення оптимальних конструктивних параметрів різності FEM розрахунків порівнянні з аналітичними. Та перевірка даних як вони змінить параметри при кута стрілоподібності крила. Об’єктом дослідження в даній крило літака АН-140-100 з початковими даними. Оптимізація даних крила літака. Під час виконання роботи були проведені розрахунки на міцність за допомогою аналітичного ти чисельних методів та зроблені відповідні порівняння. У системі Patran змодельована панель розрахована аналітичним методом та змінена з замовленням, у системі Patran/Nastran побудована сітка скінченних елементів, задані умови закріплення та прикладенні навантаження. Даний розрахунок дозволить знайти різницю деформованого стану панелей, визначення навантаження на кріпильні елементи, та порівняти критичні навантаження втрати стійкості.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розрахунок кронштейну стійки шасі літака на міцність і жорсткість при розтягу/стиску
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Слободяник, Олексій Ігорович; Бобир, Микола Іванович
  Актуальність роботи полягає в тому, що авіапромисловість у наш час вимагає високої точності розрахунків та побудови деталей, а також їхньої актуальності для використанні. Метою магістерської дисертації є процес дослідження навантаження на кронштейн стійки шасі, який починається з вибору математичного опису явища та підготовки обчислювальної моделі для розрахунку до аналізу результатів Як об’єкт випробувань було узято кронштейн стійки шасі та детально розглянуто питання проведення інженерного аналізу у додатку NX Advanced Simulation. Також наведено наочні приклади застосування команд та методика побудови сіток, накладення обмежень, завдання навантажень, аналізу результатів розрахунків Для вирішення задачі було проведено опис структури розрахункової моделі, основні типи розрахунків та викладаються основи методу СЕ. Також було проведено спрощення та зміни вихідної геометричної моделі з метою створення якісної розрахункової моделі і проведено аналіз.
 • ДокументВідкритий доступ
  Обґрунтування застосування гофрованих стінок нервюр та лонжеронів у конструкції літака
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Сконечних, Єлізавєта Геннадіївна; Боронко, Олег Олександрович
  У цій роботі досліджено використання гофрованих стінок нервюр і лонжеронів у конструкції літака, розглянуто характеристики жорсткості, а також втрати стійкості через зсув для стінки нервюри вітчизняного літака АН-70. За результатами аналітичних розрахунків характеристик стінок нервюр чи лонжеронів встановлено, що найефективнішою за жорсткістю та критичною силою при зсуві є гофрована вуглестрічка [902/±45]S. Порівняно з характеристиками закордонних літаків, таких як Rockwell B-1 Lancer та McDonnell Douglas AV-8B Harrier II. Зроблено висновки щодо недоліків у розраховуваній стінці. За даним розрахунком, а також за допомогою створеного Excel файлу можна досить швидко розраховувати подібні стінки, а також оптимізувати існуючі, замінюючи міцнісні чи конструкційні характеристики.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка напружено-деформованого стану пластинчастих елементів конструкцій літака
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Сергієнко, Софія Валеріївна; Пискунов, Сергій Олегович
  Актуальність роботи полягає в тому, що за допомогою використання комп’ютерних моделей пластинчатих елементів можна дослідити поведінку елементів конструкції літака за різних умов зовнішнього навантаження, а також дослідити вплив наявності тріщини на міцність пластини і визначити власні частоти і форми коливань багатошарової пластини типу сендвіч. Метою магістерської дисертації є дослідження міцності пластинчатих елементів конструкції літака. За об’єкт дослідження було вибрано два елемента конструкції літака – пластину з тріщиною. Для вирішення першої задачі було спроектовано пластину з тріщиною. Знайдено максимальні переміщення, інтенсивність розподілу напружень і визначено залежність J-інтеграла від навантаження. Побудовано і розраховано пластину в середовищі програми Ansys-APDL.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження закономірностей опору руйнуванню при статичному та циклічному навантаженні з’єднань алюмінієвого сплаву 2219, отриманих аргонно-дуговим зварюванням
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Холявка, Ярослав Віталійович; Боронко, Олег Олександрович
  Актуальність роботи полягає в тому, що алюмінієві сплави та їх з’єднання, що використовуються для виготовлення вузлів космічних апаратів, суден повітряного та водного призначення, наземного транспорту експлуатуються в умовах знакозмінного навантаження, тому постає необхідність у вдосконаленні існуючих та створення нових методів з’єднання таких сплавів з визначенням відповідного опору циклічному навантаженню в залежності від умов експлуатації. Метою магістерської дисертації є встановлення закономірностей опору руйнуванню при статичному та циклічному навантаженні зварних з’єднань отриманих аргоно-дуговим методом для сплаву 2219 прогнозування механічної поведінки матеріалів в заданих умовах близьких до експлуатаційних. Як об’єкт випробувань було взято втомне руйнування з’єднання алюмінієвого сплаву 2219 отриманого аргоно-дуговим зварюванням. Для вирішення задачі було визначено закономірності опору руйнуванню при статичному та циклічному навантаженні зварного з’єднання сплаву 2219; методом мікроіндентування було виявлено слабкі місця зварного з’єднання в поперечному перерізі; проведено кількісну оцінку зміни в мікроструктурі матеріалу в зоні термічного впливу та зварному шві.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження накопичення втомних пошкоджень у зварних зʼєднаннях при багатоступеневому та блочному навантаженнях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Романюк, Антон Миколайович; Боронко, Олег Олександрович
  Актуальність роботи полягає в тому, що сталі та сплави які використовуються для виготовлення мостів, будівельних конструкцій, важкого залізничного транспорту експлуатуються в умовах знакозмінного навантаження, тому постає необхідність у вдосконаленні існуючих та створення нових методів з’єднання таких сплавів з визначенням відповідного опору циклічному навантаженню в залежності від умов експлуатації, а також пошук методів підвищення втомних характеристик такого типу з’єднань. Метою магістерської дисертації є дослідження накопичення втомних пошкоджень у зварних зʼєднаннях при багатоступеневому та блочному навантаженнях в заданих умовах близьких до експлуатаційних. Як об’єкт випробувань було взято накопичення втомних пошкоджень з’єднань сплаву 09Г2С з тавровим поперечним з’єднанням, отриманих зварюванням. Для вирішення задачі було визначено закономірності опору руйнуванню при статичному та циклічному навантаженні зварного з’єднання сталі 09Г2С; оптичним методом було проведено кількісну оцінку зміни в мікроструктурі матеріалу в зоні термічного впливу та зварному шві, а також досліджено тріщини, що виникають при циклічному навантаженні у заданому діапазоні частот.
 • ДокументВідкритий доступ
  Термопружний аналіз напружено-деформованого стану перемикача коробки передач
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Терещенко, Іван Миколайович; Бабенко, Андрій Єлісейович
  Об’єктом дослідження є перемикач коробки передач, а саме конструкція, матеріали які використовуються, методи та технології виробницва перемикачів. Метою цієї дипломної роботи є термопружний аналіз та дослідження напружено-деформованого стану перемикача. В результаті роботи була побудована 3D модель перемикача за допомогою програмного середовища Catia, а також за допомогою МСЕ виявлені концентратори напружень в даному перемикачі. Під час розрахунків використовувалося програмне середовище Femap.
 • ДокументВідкритий доступ
  Напружено-деформований стан наносупутника «Polytan-2» на етапі виведення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Пушкар, Олександр Максимович; Цибенко, Олександр Сергійович
  Актуальність роботи полягає в тому, що за допомогою використання комп’ютерної моделі можна спростити та набагато зменшити витрати часу на розрахунки міцності моделі наноспутника. Об’єктом дослідження в даній роботі вибрано тривимірна комп’ютерна модель наносупутника «Політан-2». За мету роботи було покладено визначення ефективності використання комп'ютерної моделі у розрахунках НДС. Задачами даної роботи є визначення напружено-деформованого стану (НДС) конструкції НС в комп’ютерних моделей за допомогою методів CAD / системах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструювання і розрахунок відновлювальної частини при ремонті обшивки Boeing 737
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Пархомін, Андрій Сергійович; Бабенко, Андрій Єлісеєвич
  Актуальність роботи полягає в тому, що виникають пошкодження обшивки фюзеляжу і ці пошкодження необхідно ремонтувати. Робота полягає у тому, що за допомогою використання комп’ютерної моделі вдалося визначити діючі навантаження на пошкоджену частину обшивки літака. А потім за цими значеннями було спроектовано і розраховано ремонтну деталь. Об’єктом дослідження в даній роботі вибрано пошкодження обшивки фюзеляжу літака в зоні завантаження багажу, де найбільш часто виникають пошкодження між 58 і 59 шпангоутами і між 37 та 38 стрінгерами. За мету роботи було покладено створення ремонтної накладки для пошкодженої частини літака, що витримає усі діючі навантаження. Задачами даної роботи є визначення напружено-деформованого стану обшивки у пошкодженій зоні, розрахунок і створення найкращої конфігурації ремонтної накладки і технології її встановлення, так щоб вона витримала усі навантаження.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження впливу застосування технологічних засобів на залишкові напруження в деталях з’єднання секцій фюзеляжу літ на прикладі з’єднання стрингерів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Кононенко, Маргарита Леонідівна; Сидоренко, Юрій Михайлович
  Дана робота пов’язана із виникненням у конструкції зазорів, що перевищують допустимі значення вказані на кресленнях та у технічних документах. Попри те, що існує процедура заміру таких зазорів, та вкладання прокладки у цей зазор для подальшої постійної збірки, виявлено що не враховується прогин від тимчасових кріплень що застосовуються для тимчасової фіксації конструкції з метою заміру зазору. Оскільки ці технологічні деформації, не враховано, то вони будуть присутній у постій збірці теж. Тож актуальність роботи полягає у розробці методу підрахування додаткових локальних деформацій від тимчасових кріплень, маючи геометрію з’єднання та навантаження на кріплення, а також у наданні оцінки впливу цього неврахованого зазору на залишкову міцність з’єднання. Об’єктом дослідження в даній роботі вибрано 3D модель з’єднання двох секцій фюзеляжу літака на прикладі двох стрингерних прольотів, що розріховані за допомогою МСЕ. З’єднання складається зі стрингерів, що підтримують обшивку, полоси що особисто з’єднує дві обшивки та кутиків що з’єднують стрингери передньої із стрингерами задньої секції. За мету роботи було покладено визначення впливу додаткових локальних напружень від тимчасових технологічних застосувань на міцність з’єднання, а саме на найкритичнішу деталь у з’єднанні – на фітинг- кутик, що з’єднує стрингери.
 • ДокументВідкритий доступ
  Порівняльний аналіз прояву ефекту циклічної повзучості при випробуванні зразків і конструктивних елементів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Давиденко, Дмитро Миколайович; Бородій, Михайло Васильович
  Актуальність роботи полягає в тому, що врахування циклічної повзучості є надзвичайно важливим при проектуванні інженерних конструкцій та оцінки їх безпеки під час експлуатації. Це пов’язано з тим, що накопичення деформацій ратчетингу суттєво знижує втомну довговічність матеріалів за рахунок прискореного утворення втомних тріщин або вичерпання резервів пластичності. Крім того, навіть якщо руйнування не спостерігається, ефект ратчетингу може призводити до недопустимої зміни геометрії конструкції, що призводить до втрати її функціональної придатності. Об’єкт дослідження в даній роботі вибрано трубчасті зразки та трубні конструктивні елементи. Метою магістерської дисертації є дослідити різницю поведінки ефекту ратчетингу (циклічної повзучості) при різних умовах навантаження та об’єктах на основі експериментальних досліджень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження впливу послідовності з’єднання циліндричних поверхонь фюзеляжа літака на залишкові напруження в деталях каркасу секцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Борух, Олександр Сергійович; Сидоренко, Юрій Михайлович
  Метою дипломної роботи є дослідження впливу послідовності встановлення елементів кріплення у орбітальному напрямку секцій фюзеляжу на величини залишкових напружень та деформацій, а також знаходження такого варіанту послідовності встановлення елементів кріплення для мінімізації їх впливу. В даній роботі розглядаємо типову секцію літака Boeing 787 та варіанти встановлення елементів кріплення, що можуть зустрічатися у авіації. Для вирішення завдання використовувалися аналітичні методи, оскільки моделювання за допомогою чисельних методів конфігурації з’єднання двох секцій фюзеляжу для 460 кріпильних елементів не уявлялося можливим.
 • ДокументВідкритий доступ
  Визначення оптимальних параметрів з’єднання елементів конструкції літака із композитних матеріалів при розрахунках на міцність
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Ярусевич, Данило Анатолійович; Крищук, Микола Георгійович
  Актуальність роботи полягає в тому, що сучасне літакобудування дуже важко уявити без використання композитних матеріалів. Такі матеріали виготовляються шляхом об’єднання двох або більше матеріалів, які можуть мати різні властивості, задля отримання матеріалу, властивостей якого не існує в природі. Композитні матеріали ідеально вписуються в концепцію літакобудування, адже одним із важливих факторів при виборі матеріалу в даній сфері є відношення міцності матеріалу до його ваги. Мето роботи є надання рекомендацій щодо оптимальних параметрів з’єднання типу композит-композит для елементів конструкції літака. Об’єктом дослідження є одновимірна модель з’єднання конструкції, виготовленої з композитних матеріалів. Дослідження проводиться аналітичними методами розрахунку в Excel, результати якого перевіряються існуючими програмними комплексами. Універсальність такого методу полягає в тому, що використовуються методи, які не передбачають використання дорогого програмного забезпечення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Несуча спроможність конструкцій композитного баку для силових навантажень внутрішнім тиском
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Білецький, Микола Валерійович; Крищук, Микола Георгійович
  Мета магістерської дисертації - за допомогою застосування методів оптимального проектування композитних конструкцій визначити найоптимальнішу з ряду можливих конструкцій за критерієм несучої здатності та маси. Об’єктом дослідження і конструювання виступає композитний бак зі стільниковим заповнювачем, навантажений внутрішнім тиском в 100 атм. В процесі вирішення задачі НДС баку виведена її математична постановка з використанням методу скінченних елементів; побудовані необхідні геометричні моделі з урахуванням симетрії задачі; визначенні еквівалентні механічні характеристики ортотропного матеріалу, що приймається в ролі замінника стільникового шару; отримані результати у вигляді полів напружень, деформацій та переміщень. Всі розрахунки виконанні для певного ряду можливих конструкційних конфігурацій, серед яких обраний найоптимальніший.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вибір геометричних параметрів нервюри передньої кромки крила пасажирського літака
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Тригубов, Роман Валентинович; Боронко, Олег Олександрович
  Об'єктом даної дисертації нервюра передньої кромки крила. Головною метою цієї дисертації є вибір геометричних параметрів нервюри передньої кромки крила з розрахунку на міцність. Всі розрахунки проводяться в Excel та програмному пакеті ANSYS.